Čtvrteční akce byla rozsahem zúčastněných složek, které se na kontrolách ubytovacích zařízení podílely, velmi rozsáhlá. „Vzhledem k tomu, že si občané na tato místa opakovaně stěžují, rozhodně není dnešní kontrola ojedinělou. I v následujícím období se budou akce podobného rozsahu na území města Jablonec nad Nisou opakovat,“ sdělil Miloš Vele, který kontroly inicioval.

Na kontroly tří ubytoven a jejich obyvatel vyrazili ve čtvrtek dopoledne policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou společně s kolegy z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie v Liberci, strážníky jablonecké městské policie, hasiči z jabloneckého územního odboru HZS, pracovníky Krajské hygienické stanice Liberec, Krajské veterinární správy Liberec a také pracovnicemi jabloneckého magistrátu, a to z oddělení sociálně právní ochrany dětí a také ze stavebního úřadu.

Policisté se zaměřili především na kontroly oprávněnosti pobytu cizinců a pátrání po osobách. „V jedné z kontrolovaných ubytoven například zjistili porušení povinnosti ubytovatele podle zákona o pobytu cizinců a v druhé ubytovně nedostatky při vedení domovní knihy, což bylo kvalifikováno jako přestupek, který budou policisté i nadále šetřit,“ uvedla mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. Během této akce policisté zkontrolovali téměř 180 osob, z toho více jak 50 cizinců.

Ilustrační foto
Únos v Tanvaldu zaměstnal policisty. Vyklubala se z něj svatební legrácka

Hasiči se při zaměřili na kontroly příslušných dokumentací a kontroly požárně bezpečnostních zařízení. Na jedné z ubytoven ovšem zjistili zásadní nedostatky na úseku požární ochrany, a to jak ve zmíněné dokumentaci, tak i v kontrolách samotných požárně bezpečnostních zařízeních. Veškeré tyto zjištěné nedostatky budou šetřit a řešit i v následujících dnech.

„Nevhodné hygienické podmínky v jedné z ubytoven u některých ubytovaných zjistili pracovníci z krajské hygienické stanice, kteří se budou zjištěnými nedostatky i nadále zabývat. Zástupci Krajské veterinární správy z Liberce a pracovnice jednotlivých odborů jabloneckého magistrátu neshledaly při kontrolách závažnější protiprávní jednání,“ dodala Sochorová.