Komunikace, chodníky, parkoviště, stanoviště odpadů, schodiště, veřejné osvětlení i zeleň. To vše je předmětem právě probíhající etapy revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou. Tentokrát se práce soustřeďují na ulici Skelnou, potrvají do listopadu a městskou kasu vyjdou na 17 milionů korun.

„Aktuální třetí etapa se týká ulice Skelné a jejího okolí, a to části od křižovatky s ulicí Březovou po ulici Švédskou. Projekt je zařazený do ITI a město požádalo o dotaci na zelenou infrastrukturu, tzn. na opatření vedoucí k lepšímu hospodaření s dešťovými vodami a lepším nakládáním se zelení,“ popsal jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

V pátek 5. dubna pořádala Střední škola Semily (SŠS) již třetí ročník charitativního běhu.
Semily běžely pro dobrou věc. Honza z Liberce získal 72 tisíc korun

Nové odvodnění komunikace povede do zrekonstruované kanalizační stoky, vodu z parkovacích ploch vyřeší přímé zasakování přes propustnou konstrukci vozovky do podloží a ta z chodníků bude zasakovat v okolních ozeleněných plochách.

„Projekt řeší hlavně rekonstrukci komunikace a chodníků i rozšíření parkovacích míst. Mezi ulicí Skelnou a základní školou je třeba vystavět zpevňovací zeď, za kterou pak bude zeleň,“ přiblížil Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic jabloneckého magistrátu.

Téměř šedesát parkovacích míst

I po konci stavebních úprav zůstane revitalizovaný úsek ulice Skelná jednosměrný. Ulice bude široká 3,5 metru a podél bude celkem 58 parkovacích míst - 39 šikmých a 16 podélných. Linii komunikace bude kopírovat dva metry široký dlážděný chodník a za obytnými domy pak síť zpevněných chodníků doplní mlatové cesty, odvodněné do okolních zelených ploch. Kromě chodníků jsou v plánu také čtyři nová schodiště s různým počtem stupňů a ocelovým zábradlím.

V jablonecké Městské hale se v pátek konalo okresní kolo Hry všestrannosti projektu Dětí na startu. FOTO: Radka Baloghová
V jablonecké Městské hale se konalo okresní kolo Hry všestrannosti předškoláků

„V rámci stavby odstraníme dožilé konstrukce tří kontejnerových přístřešků, dva z nich posuneme na lepší místo, jeden obnovíme na tom dosavadním. Do každého přístřešku bez uzamčení se vejde pět kontejnerů na směsný i tříděný odpad,“ dodal Sluka.

Do listopadu se však budou muset rezidenti smířit s dopravním omezením. „Část ulice Skelné včetně chodníku mezi ulicemi Březová a Švédská budou úplně uzavřené do poloviny září,“ popsala mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Štěpán Kadlec ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
Učitel ze Železného Brodu může získat českou Global Teacher Prize

Nová podoba zeleně

Stavbě předcházelo rozsáhlé a nutné kácení zeleně. Ta byla podle podrobného dendrologického průzkumu vesměs dožilá, ve špatném zdravotním stavu a často nebezpečná. Keřové patro je podle dendrologů bez koncepce a nevhodně rozložené. V okolí ulice Skelná bylo 26 solitérních stromů a zhruba 200 m2 stromových skupin, 100 m2 keřů a 30 m2 trvalek. Před stavbou parkoviště bylo nutné vykácet 21 dřevin, z nichž deset mělo obvod kmene přesahující 80 cm, a odstranit pařezy, 198 m2 náletů, 418 m2 keřů. Deset stromů, mezi kterými jsou vzrostlé javory mléče a smrky, odborníci ošetřili. Odstraněnou zeleň nahradí nová, kvalitní.

Celkovou kompozici revitalizované ulice Skelná dotvoří nové trávníky, plochy se smíšenou výsadbou keřů a stromů, doplněné trvalkami a solitérními kvalitními stromy. „Odborníci na sadové úpravy volili směs stromů tak, aby odolaly klimatickým výkyvům. Všechny budou listnaté, aby v zimě propouštěly dostatek světla k oknům. V parteru bytových domů jsou navržené dřeviny kvetoucí nebo ty, jejichž listy se v průběhu roku zajímavě mění. Záhony budou osázené trvalkami,“ připomněl Petr Mikulášek z oddělení přípravy a realizace investic. V revitalizovaném území budou založené trávníky o celkové ploše 1335 m2, 608 m2 záhonů s 378 trvalkami. Vysází se 36 stromů, 96 keřů solitérních a 695 keřů v plošné výsadbě.

Mohlo by Vás zajímat: V jablonecké Městské hale se konalo okresní kolo Hry všestrannosti předškoláků 

Zdroj: Radka Baloghová