Jablonec se má stát lídrem ve využití zelené energie. A tím nadále snižovat závislost na turbulentních cenách energií. V nejbližších letech osadí společnost ve spolupráci s polostátním energetickým gigantem ČEZ další kogenerační jednotky, na městských budovách vyrostou fotovoltaické elektrárny.

Přínos kogenerační výroby tepla a elektřiny spočívá ve výrobě elektrické energie a tepla s vyšší účinností než třeba v uhelných elektrárnách, a je blíže místům spotřeby, což má pozitivní dopad na emise škodlivin a přenosové ztráty elektřiny. V roce 2021 kogenerační jednotky jen v Jablonci vyrobily celkem 39 tisíc gigajoulů tepelné energie.

I proto se v Jablonci objeví další. „Jednáme o rozšíření soustavy o další jednotky. První by měla vzniknout v kotelně v ulici Mechové. Další lokalitou je jablonecká nemocnice a také areál velkého podniku, kam také Jablonecká energetická dodává teplo,“ vysvětlil ředitel společnosti Jablonecká energetická Boris Pospíšil.

Bývalý hrázný jablonecké přehrady Mšeno Jiří Chmelař.
Někdejší hrázný jablonecké přehrady objížděl práci na motorce, v zimě autobusem

V Libereckém kraji nejde o první podobný projekt. Kogenerační jednotky ČEZ Energo pomáhají vytápět domácnosti v Tanvaldu na Jablonecku nebo v Novém Boru na Českolipsku. V Jablonci o využití kogenerace, která dokáže vyrábět elektřinu a teplo, uvažovali už v 90. letech.

A to není vše. Jablonec se stane i rájem fotovoltaiky. Po dobré zkušenosti s kogeneračními jednotkami ji nyní zkouší městská společnost zapojit do systému. V současné době je na zdroji v ulici Boženy Němcové již instalováno 27 panelů a s jejich zapojením se počítá v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. Předpokládaná roční výroba je téměř 10 tisíc kW elektrické energie, která bude využita k vlastní spotřebě a předehřevu teplé vody. „Nejedná se o takové množství energie, aby nějak zásadně ovlivnilo hospodaření, ale je to první instalace fotovoltaiky v našich podmínkách a naším cílem je získat zkušenosti pro další rozvoj v oblasti zelené energetiky,” vysvětlil Pospíšil, „zároveň jsme již podali předběžné přihlášky do dotačních programů na fotovoltaiku. Předpokládáme, že bychom mohli využít plochou střechu městské haly nebo bazénu a dalších objektů.” 

Síť odběratelů Jablonecké energetické se neustále rozšiřuje. Loni na jaře se do systému vrátil dům v Křišťálové ulici, který se před deseti lety v důsledku tehdejších vysokých cen odpojil a pořídil si vlastní kotelnu. Ke konci roku přešlo ke společnosti 150 bytů včetně bytového domu v ulici U Tenisu. Jablonecká energetická tak nyní dodává teplo a teplou vodu celému sídlišti Horní Proseč.

Příměstský tábor v Jablonci. ilustrační foto.
Jablonec přidal peníze rodinám s malými dětmi na příměstské tábory

Padesát bytů ze sídliště Abeceda převezme společnost v následujících týdnech. „Jsou-li bytové domy na trase naší soustavy, připojujeme je do systému dálkového zásobování, například v případě Abecedy je to zdroj v Liberecké ulici. Další možností je, že přebíráme do správy celou technologii domovní kotelny od nákupu plynu přes vlastní obsluhu, napojení na náš on-line dispečink až po revize a údržbu,” vysvětlil projektový a obchodní manažer společnosti Martin Kočí.

Jablonecká energetická (JE) je společnost v 100 procentním vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Její historie sahá až do 90. let 19. století. Zastaralá soustava centrálního zásobování teplem, která byla ještě na počátku nového tisíciletí před technickým i ekonomickým kolapsem, přešla v roce 2013 do vlastnictví města. V letech 2015-2016 došlo k revitalizaci celého systému a přeměně v moderní a ekologickou akciovou společnost.

V Jablonci společnost vybudovala a spravuje více než dvacet malých lokálních plynových kotelen, z nichž dodává teplo a teplou vodu do více než čtyř tisíc jabloneckých domácností a desítek organizací, škol a průmyslových areálů. Zákazníky má i v sousedním Liberci.