Za tak vysokou částku může i fakt, že v roce 2018 se na řadě míst Jablonce objevily nové kontejnery, zvýšila se četnost vývozů a vznikla čtyři nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. „Pro letošní rok počítáme s vybudováním dalších kontejnerových stání za cirka osm milionů korun. Na to použijeme i peníze ze sběru využitelných odpadů,“ popsal ekonomický náměstek primátora Milan Kouřil.

Nejvíce třídili kov, pak papír

Jablonečané loni vytřídili skoro 4 tisíce tun odpadu. Nejvíce kovy, 1 447 tun, následoval papír s 1 247 tunami, skla vytřídili 708 tun a plastů 541 tun. Kovy končí především ve sběrnách, ve městě jsou ale k dispozici šedé kontejnery na drobný kovový odpad. Z těch vysypali pracovníci komunálních služeb na devět tun odpadu. „Věříme, že to množství poroste,“ doplnila Barbora Šnytrová z oddělení správy veřejné zeleně.

Plastu obyvatelé města vytřídili o 9 procent více než rok předtím. „Může za to podle mne i fakt, že se už dva roky mohou do žlutých kontejnerů kromě PET lahví odevzdávat veškeré plasty z domácností a nápojové kartóny,“ poznamenal Kouřil.

Medaili starosty obdržel Jindřich Šídlo.
Turnov ocenil rodáka. Jindřich Šídlo dostal medaili starosty

Lidé vytřídili i více papíru. „Kromě klasického třídění do kontejnerů se velkou měrou podílejí na celkovém množství i školní sběry, a to ročně kolem 250 tun,“ popsala Šnytrová. Školy a žáci jsou ke sběru papíru motivované cenou. Peníze za sběr papíru školy využívají k financování svých aktivit, především školních výletů. Na řadě škol v kraji však už sběr papíru zastavili. Jeho výkupní cena šla totiž nedávno prudce dolů.

Svozová firma před Vánoci třeba na Základní škole Školní v Železném Brodě nabídla nově za odvoz papíru deset halířů za kilogram kartonu a padesát halířů za kilogram papíru. „Po zralé úvaze jsme se z těchto důvodů rozhodli sběr papíru na naší škole přerušit,“ popsal ředitel školy Zdeněk Kučera. Jablonecké školy papír ještě vybírají.

Bioodpadu bylo méně

Naopak bioodpadu bylo loni v Jablonci méně. „Loni jsem byl na sběrném dvoře s trávou jen jednou, po prvním sekání. Potom jsem už celé léto mulčoval,“ přiblížil například Karel Starý z jablonecké části Mšeno.

I proto bylo o sto tun bioodpadu v Jablonci méně. „Díky kompostérům, které jsme za přispění dotace půjčovali občanům, ale i kvůli suchu, se lidé nepotřebovali zbavovat posekané trávy,“ potvrdila Šnytrová.

Jizerská 50.
Jizerská 50 se blíží, s ní i uzavírky Bedřichova. Letos se těší enormnímu zájmu

Na sklonku loňského roku zavedli ve městě i sběr jedlých olejů a tuků. Kontejnery ale lidé najdou jen ve sběrných dvorech. „Obáváme se možného zahoření, rozhodně nechceme tyto kontejnery dávat dohromady s kontejnery například na směsný odpad, plasty či papíry,“ poznamenala mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Směsného odpadu vyprodukovali loni Jablonečané přesně 6 451 tun. Jablonec tak patří k největším městům v republice s produkcí pod 150 kilogramů na obyvatele a rok.

Díky tomu spolek Arnika udělil loni Jablonci Odpadového Oskara za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu na obyvatele v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v Libereckém kraji. V kategorii nejmenších obcí brala Odpadového Oskara obec Dalešice ležící nedaleko Jablonce.

Mládě buvolec běločelý.
FOTO: Nyala, buvolec a sambar. Liberecká zoo vítá první mláďata roku 2020