„Vzhledem k předešlé dobré spolupráci s ukrajinskou komunitou jsme se rozhodli v projektu úklidu pokračovat i od ledna. Smlouvy budou znít na 300 hodin za celé období, na čtyři hodiny denně, přičemž odměna je stanovená ve výši sto korun za hodinu,“ přiblížil tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček.

Práce pro město je limitována objektivními důvody uprchlíků. „Jedná se o ženy, které se starají o své děti a často i o děti svých příbuzných. Proto je pro ně práce na plný úvazek nemyslitelná,“ doplnil Řeháček. Práce v zimním úklidu je nepravidelná, maximální rozsah práce do konce dubna je 300 hodin na jednoho zaměstnance, přičemž denně bude pracovat nejvíce 20 lidí. Náklady jsou vypočtené ve výši 600 tisíc korun.

Změny v systému úklidu

Jablonec uklízí pracovníci veřejně prospěšných prací a dobrovolníci. „Zakoupili jsme dva vozy na svoz nepořádku, přijali čtyři předáky, požadavky na úklid evidujeme a vše dokumentujeme, změny v systému úklidu navrhly také osadní výbory. V tuto chvíli město zajišťuje kromě jiného pravidelný denní úklid zhruba 284 stání na separovaný odpad,“ doplnil tajemník.

Od začátku července tak magistrát tímto způsobem vyřešil 133 nových podnětů nad rámec pravidelného úklidu, stanoviště separovaného odpadu se denně kontrolují a nepořádek se okamžitě uklízí. Objem uklizeného odpadu tak narostl. Zatímco od května do srpna pracovníci veřejně prospěšných prací a dobrovolníci sebrali celkem 36,9 tuny odpadu, od září do listopadu to bylo již 61,6 tuny odpadu a 1,2 tuny bioodpadu.

„Uklízecí čety odpad ještě dotřiďují a zajišťují jeho likvidaci, pokud je to možné, spolu s ostatním tříděným odpadem. Tím se spoří náklady za mimořádný odvoz odpadu. Kromě úklidu pak čety systematicky čistí chodníky od trávy,“ dodal Řeháček.

Méně je po městě i černých skládek. „Když už se nějaká objeví, je rychle řešena. Kromě uklízečů nám v tom pomáhá i stále větší množství kamer, díky nimž se zvýšil počet objasnění tvůrců černých skládek,“ sdělil ředitel jablonecké městské policie Michal Švarc.

Už od dubna

Ukrajinští uprchlíci se do úklidu města zapojili už od poloviny dubna. V ulicích pracovalo 86 dobrovolníků včetně 73 ukrajinských uprchlíků. Odpracovali celkem 6 784 hodin. Dobrovolnická práce byla bez nároku na odměnu a trvala vždy čtyři hodiny denně. V jeden den pracovalo maximálně 20 lidí, kteří uklízeli veřejné prostory. Město jim jako odměnu poskytovalo stravenky v hodnotě 200 a 300 korun za čtyři hodiny podle druhu vykonané práce. Celkem město vydalo stravenky v hodnotě 390 600 korun.

„K té jednodušší práci patřilo sbírání odpadků z chodníků a vozovky do pytlů, úklid parků a zelených ploch nebo zametání chodníků. Třísetkorunové stravenky za den, tedy za čtyři hodiny práce, jsme vydávali za vytrhávání plevele ze zarostlých chodníků a krajnic, prořezy větví zarůstajících do vozovky, za nátěry zábradlí a dalších konstrukcí, za pomoc při úklidu nepořádku u kontejnerových stání, likvidaci černých skládek nebo pomocné práce při prořezech dřevin v parcích,“ popsala vedoucí kanceláře tajemníka jabloneckého magistrátu Martina Vacková.