Školský zákon s účinností od 1. ledna 2024 zavádí novou povinnost pro zřizovatele mateřských a základních škol. A tou je stanovení výše úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání.

Podle zákonodárců je cílem této změny eliminovat rozdíly v nákladech na vzdělávání pro zákonné zástupce na území jedné obce a zohlednit socioekonomickou situaci v ní. Dosud bylo možné stanovit úplatu za vzdělávání v mateřské škole do výše 50 procent skutečných neinvestičních nákladů předchozího kalendářního roku. Od školního roku 2024/2025 může být výše úplaty v MŠ maximálně na 8 procentech základní sazby minimální měsíční mzdy, která pro rok 2024 činí 18 900 korun, tedy úplata by mohla být 1 512 korun.

„To by znamenalo až 2,5 násobné zvýšení úplaty, což by bylo pro většinu rodin velmi zatěžující. Proto jsme zvolili pro školní rok 2024/2025 částku ve výši 700 korun na dítě měsíčně,“ sdělila jablonecká náměstkyně pro oblast humanitní Jana Hamplová.

Radní dále projednali také výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách. Její výše nesmí podle novely vyhlášky o zájmovém vzdělávání přesáhnout 4 % základní sazby minimální mzdy, tedy 756 Kč měsíčně. „Na základě kalkulací ředitelů základních škol jsme pro školní rok 2024/2025 stanovili úplatu za školní družinu v jednotné výši 200 Kč na žáka měsíčně,“ doplnila Hamplová. Novela školského zákona zavádí také možnost osvobození od úplaty v případě, že zákonný zástupce pobírá přídavek na dítě.

Mohlo by vás zajímat: Sbírka a nadace pomáhají mladé Zuzce z Frýdštejna po těžké autonehodě 

O Zuzce, Viky a zázračném lehátku aneb příběh z oddělení následné rehabilitační péče. | Video: Nemocnice MMN, a. s.