„Hledali jsme odborníka, který bude mít komplexní a koncepční přístup k úkolům a smysl pro detail,“ poznamenal primátor Jablonce Milan Kroupa.

Do dvoukolového výběrového řízení se přihlásilo osm uchazečů, do druhého kola postoupili čtyři. „Proběhly ústní pohovory, po kterých jsme jednomyslně zvolili Davida Pavlištu. V minulosti byl i v poradním sboru architektů,“ přiblížil náměstek primátora Jakub Chuchlík. Ve výběrové komisi zasedl kromě zástupců vedení města také městský architekt Kolína David Mateásko a jablonecká rodačka a novinářka v oblasti architektury Karolína Jirkalová.

Nově ustavený městský architekt se v profesním životě věnuje veřejným budovám a prostranstvím. Před lety jako svůj diplomový projekt pro získání magisterského titulu v oboru architektura na Fakultě umění a architektury Technické univerzity Liberec vypracoval i možnou novou podobu Horního náměstí v Jablonci.

David Pavlišta se narodil a dlouhá léta žil v Jablonci, dnes žije a pracuje především v Praze. „Do výběrového řízení jsem šel i proto, že si myslím, že v Jablonci jsou veřejné prostory dlouhodobě zanedbávané. Sám jsem zvědav na reakce veřejnosti,“ popsal mladý architekt.

Institut městského architekta není ukotven v zákoně, ale třeba stavební úřad si může v jistých případech vyžádat stanovisko odborníka. V případě Jablonce jím bude právě Pavlišta. Na starosti bude mít nejen zastupování města s investory a developery, ale i kontakt a poradenství pro veřejnost.

Architekt bude dále spolupracovat na aktualizaci a pořizování rozvojových dokumentů i na přípravě a administraci architektonických soutěží. Součástí jeho práce bude účast na jednáních s občany, investory a stavebníky, ale také osvěta v oblasti architektury a urbanismu.

„Je jasné, že město nebude krásnější hned, ale potřebujeme někde začít, abychom do budoucna tvořili jednu linii,“ uvedl Jakub Chuchlík. „Předpokládáme, že vzniknou i takzvané konzultační hodiny pro veřejnost,“ zmínil. „Moudřejší o konzultačních hodinách budeme po první schůzce s vedením magistrátu,“ doplnil David Pavlišta.

Městský architekt by měl předcházet například tomu, aby se na nepamátkové budově uprostřed památkových neobjevovaly rušící cedule a reklamy. Zároveň se ale nebude vyjadřovat ke všemu, co si lidé či firmy chtějí opravit či postavit. Na to nebude mít tolik času ani možností.

Magistrát si od 35letého architekta, který spolupracoval například s architekty Janem Kadlasem nebo Martinem Rajnišem, slibuje kreativní pohled na město.

Městský architekt působí například v Turnově či v Semilech, loni začal pracovat i v České Lípě. Ve všech těchto městech nabízí i konzultační hodiny pro veřejnost. Městský architekt před lety radil i v Železném Brodě. V sousedním Liberci má tamní magistrát dokonce sedmičlennou radu architektů.