Přesně před 150 lety proběhly v Jablonci bujaré oslavy, do nichž se zapojil snad úplně každý. A radovat se bylo z čeho. Jablonec totiž získal status města. Dekret císař Franz Josef I. podepsal už 28. března roku 1866, ale úřednická mašinerie zapříčinila, že slavit se mohlo až skoro dva měsíce od oficiálního podpisu dokumentu.

„Jablonečtí zastupitelé významnou událost projednávali na mimořádném zastupitelstvu 3. května a rozhodli o tom, že oslava k povýšení na město proběhne o svátku Nanebevstoupení Páně 10. května," upřesnil postup tehdejšího vedení současný primátor Petr Beitl.

A přesně po 150 letech se bude slavit znovu. I když tentokrát ve výrazně menším měřítku. Tehdy totiž Jablonečany probudila kapela místních ostrostřelců a došlo také na první slavnostní salvy.

V deset hodin se potom průvod občanů a několika spolků vydal na cestu městem, kterou nakonec zakončil v kostele sv. Anny, kde se konala slavnostní mše. „Oslavy povýšení Jablonce na město byly zakončeny následující den v pátek 11. května aktem milosrdenství, při němž byli obecní chudí obdarováni velkorysou almužnou," připomněl ve své knize ředitele Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou Jan Kašpar.

Současnost průvodům příliš nepřeje, na Střelnici už se pálí pouze fotbalovými míči a ani spolkový život není tak bohatý, jak býval. Čas jednoduše plynul dál. „Proto jsme od myšlenky na průvod ustoupili a události z doby před 150 lety jsme se rozhodli v květnu připomenout již proběhlou komentovanou prohlídkou výstavy Zmizelý Jablonec a dnešním slavnostním koncertem v kostele sv. Anny," upřesnil primátor.

Tento koncert připomene nejen městské jubileum, ale také letošní 700. výročí narození Otce vlasti. Koncert Carolus IV. Rex et Imperator má výjimečným hudebním způsobem přispět k oslavě povýšení Jablonce na město. „Bude se proto konat přesně sto padesát let po této události a na historicky autentickém místě v kostele sv. Anny, tehdejším městském farním chrámu," řekla Radana Schaeferová z Jabloneckého kulturního a informačního centra (JKIC), které se na organizaci akce podílí.

Reminiscence jabloneckých událostí z roku 1866 připomene také letošní výročí narození Karla IV. „Schola Gregoriana Pragensis patří ke světové špičce souborů přinášejících historickou hudbu dnešnímu posluchači," vyzdvihl kvality souboru Borek Tichý z JKIC. Pod vedením Davida Ebena si tento soubor pro jablonecké publikum připravil program, jehož záměrem je hudbou přiblížit kulturu Karlovy doby. Schola Gregoriana Pragensis přitom v Jablonci naposledy vystupovala v roce 2013.

S HISTORIÍ SE POTKÁTE TAKÉ V ULICÍCH MĚSTA

Program oslav 150 let od povýšení Jablonce na město nabral na obrátkách a veřejnost si historii může připomenout mnoha kulturními akcemi. Jedním z dalších vrcholů bude i galavečer, který se o podzimních slavnostech uskuteční v Městském divadle. Vedení města zde poděkuje lidem, kteří pracují pro město. Jejich nominace vzešly od samotných občanů.