„Pro Jablonečany znamená tato změna výrazné zjednodušení a ulehčení třídění odpadu. Nemusí už chodit s tříděným odpadem na veřejná sběrná místa, odpad se odváží v pravidelných intervalech přímo od jejich domu,“ vysvětlila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Všichni, kteří se zapojili do individuálního systému sběru tříděného odpadu, dostali nejen nové nádoby na tříděný odpad, ale do schránek i kalendář s vyznačením svozových dnů. Projekt odstartoval loni v červnu v okrajových částech města, kdy majitelé domů dostali také rozpis svozů jednotlivých komodit. Dnes je systém nastaven po celém městě. Od ledna 2023 se svozy mění.

Město je nově rozdělené do osmi zón. „V mapě města jsme zóny barevně odlišili. Pro každou zónu pak platí jiný svozový den,“ přiblížila vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky Barbora Šnytrová.

Ilustrační foto.
Malá odpadová revoluce v Jablonci. Nádoby na třídění budou i u rodinných domů

Lidé ve velké většině nový systém uvítali, když se do nového dobrovolného systému přihlásilo více než 90 procent majitelů rodinných domů v Jablonci. Jaroslav Kániš vyváží popelnice ze zahrady svého domu na třikrát. Každý týden popelnici na směsný odpad, jednou za čtrnáct dní nádobu s plasty a dle nepravidelného harmonogramu jednou za měsíc nádobu s papírem. „Je v tom trochu zmatek, kalendář svozů pro jistotu zkontroluji každý týden aspoň dvakrát. Je to pro mě ale lepší než třídit a odvážet plasty a papír na sběrné místo,“ pochválil komfort třídění.

U několika domů v Rychnovské ulici ale stojí jen jedna popelnice na směsný odpad. „Třídíme, ale děti se naučily odnést papír a plasty na sběrné místo. Pro mě je to tak jednodušší,“ přiblížil asi čtyřicetiletý Pavel.

„Konkrétní termíny svozů lidé zjistí, i pokud si načtou QR kód uvedený v měsíčníku jabloneckého magistrátu nebo vyhledají harmonogram na stránkách města,“ poradila Šnytrová.

Kontejner na bioodpad - ilustrační snímek
Vybrané jablonecké domácnosti dostanou speciální odpadkové koše

Magistrát si nový systém pochvaluje. „Rostou nám čísla, ukazující množství vytříděného odpadu. Plastu je zhruba o 15 tun za měsíc víc, u papíru je to asi o 12 tun měsíčně víc. Hlavní těžiště naší snahy bude odpadu předcházet úplně,“ přiblížila náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii města Lenka Opočenská.

Novinkou v odpadovém hospodářství Jablonce je i třídění biodpadu na vybraných sídlištích, kde jsou krytá stanoviště. „Biologický odpad se sváží na překladiště do Košťálova, kde se z něj stane kompost nebo substrát, jenž bude moci být znovu využitý na zahradách a podobně,“ připomněla Opočenská.

Zkušenosti z Turnova

Zkušenosti s podobným systémem nakládání s odpady mají třeba v nedalekém Turnově, kde funguje od listopadu 2021. Obyvatelé mohou individuálně třídit nejen papír a plasty, ale i biodpad. Zkušenosti to jsou pozitivní, i když i do nich se promítá vysoká inflace. „Když to porovnáváme, tak nám ceny za likvidaci komunálního odpadu klesly, ale zase nám stoupla cena za dopravu,“ uvedla Jana Svobodová, turnovská zastupitelka a bývalá místostarostka, za jejíhož působení projekt odstartoval. I tak ale změnu systému považují v Turnově za přínosnou. „Když by zůstal původní systém, tak se domnívám, že bychom nyní platili ještě více,“ doplnila Svobodová.

Interval svozu směsného odpadu od rodinných domů a menších bytových domů radnice prodloužila z týdne na 14 dnů. Nádoby na tříděný odpad si objednaly přes tři čtvrtiny domácností žijících v rodinných a menších bytových domech. „Zapůjčeno bylo 1 328 popelnic na bioodpad, 1 380 na papír a 1 594 na plasty,“ upřesnila Svobodová. Více nádob na tříděný odpad přibylo v rámci nového systému i na sídlištích.

V meziročním srovnání od začátku ledna do konce března kleslo množství vyvezeného směsného komunálního odpadu z 847,5 tuny na 667 tun. Naopak papíru lidé vytřídili o 13 tun více a plastu zhruba o 20 tun více. Citelný je nárůst u nápojových kartonů, a to z 1,3 tuny na 3,2 tuny. Skoro na dvojnásobek stouplo množství vyvezeného bioodpadu, a to z 69,6 tuny na 130,2 tuny.

Zóny svozu odpadů v Jablonci nad Nisou

Mapa zón svozů odpadu v Jablonci nad Nisou.Mapa zón svozů odpadu v Jablonci nad Nisou.Zdroj: MsM Jablonec n. N.zóna č. 1 (červená)
plasty: pondělí lichý týden
papír: 23. 1., 20. 2., 20. 3.,
17. 4., 15. 5., 12. 6.

zóna č. 2. (modrá)
plasty: úterý lichý týden
papír: 2. 1., 30. 1., 27. 2., 27. 3.,
24. 4., 22. 5., 19. 6.

zóna č. 3 (růžová)
plasty: čtvrtek lichý týden
papír: 9. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4.,
1. 5., 29. 5., 26. 6.

zóna č. 4 (šedá)
plasty: pátek lichý týden
papír: 16. 1., 13. 2., 13. 3.,
10. 4., 8. 5., 5. 6.

zóna č. 5 (oranžová)
plasty: pondělí sudý týden
papír: 26. 1., 23. 2., 23. 3.,
20. 4., 18. 5., 15. 6.

zóna č. 6 (zelená)
plasty: pátek sudý týden
papír: 12. 1., 9. 2., 9. 3., 6. 4.,
4. 5., 1. 6., 29. 6.

zóna č. 7 (fialová)
plasty: úterý sudý týden
papír: 5. 1., 2. 2., 2. 3., 30. 3.,
27. 4., 25. 5., 22. 6.

zóna č. 8 (žlutá)
plasty: čtvrtek sudý týden
papír: 19. 1., 16. 2., 16. 3.,
13. 4., 11. 5., 8. 6.

Dotazy k individuálnímu sběru tříděného odpadu v Jablonci nad Nisou je možné směřovat na e-mail odpady@mestojablonec.cz nebo na telefonní čísla 483 357 153, 483 357 357.