Díky němu škola kromě nových učeben získá také dva výtahy, vznikne i venkovní učebna. Odhadnuté náklady přesahují 19 milionů korun, přidělená dotace z EU je 11 milionů a spoluúčast města činí 7,5 milionů korun. Realizace je plánovaná v období březen až září 2022. Stavba zřejmě zkrátí školní roky 2021/2022 a 2022/2023 o týden až 14 dní.