Jablonec bude opět žádat o podporu na asistenty prevence kriminality a také na osvětlení rizikových lokalit. Opět se obrací na Program prevence kriminality Ministerstva vnitra.

ZKLIDNĚNÍ PARKU

Peníze ze stejného programu byly již v roce 2013 využity na osvětlení Tyršova parku. Do té doby byl park evidován jako takzvaná krizová lokalita. „ Během dne či v podvečerních hodinách se v parku pohybuji průměrně jednou týdně. Od té doby, co jsou v parku jiná světla, je pro mě bezpečnějším," sdělila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Jablonec je v získávání peněz na prevenci kriminality úspěšný. Pokud i letos vše vyjde, rozsvítí se dvě frekventované stezky po okrajích města.

DVĚ STEZKY

„Jednou z nich je cesta podél Bílé Nisy ve Mšeně od ulice Harrachovská po ulici U Hřiště, která měří jeden kilometr a pojme čtyřicet svítidel. Druhá o polovinu kratší stezka vede kolem přehrady od sauny na konci ulice Za Hrází k Průběžné ulici. Naplánováno je na ni sedmnáct svítidel," upřesnil František Chlouba, vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu. Předpokládané náklady na osvětlení těchto dvou lokalit jsou odhadovány na 2,3 milionu, přičemž dotace by byla devadesátiprocentní.

ASISTENTI

Magistrát opět předkládá i žádost na dotace na asistenty prevence kriminality na letošní rok. Předpokládané náklady na činnost, proškolení a mentorig obou asistentů je 630 tisíc korun, dotace činí opět devadesát procent z uvedených nákladů. „Asistenti prevence kriminality výrazně přispěli ke snížení přestupkovosti zejména na autobusovém nádraží a také v lokalitě ulice 5. května," popsal František Chlouba.

Předcházení přestupkům je jeden z hlavních úkolů asistentů prevence kriminality. „Z podrobných výkazů vyplývá, že velkou část své pracovní doby jablonečtí asistenti věnují eliminaci kouření a pití alkoholu na zakázaných místech, dále potížím vznikajícím s volně puštěnými psy, ale také záškoláctví nebo chování bezdomovců," doplnil František Chlouba.

ÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI

V loňském roce byl kromě Asistentů prevence kriminality podpořen také projekt Rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému o dva kamerové body. Náklady na pořízení kamerových bodů byly 540 tisíc korun, přičemž dotace činila devadesát procent.

Jeden kamerový bod byl vloni nainstalován na okružní křižovatku U Zeleného stromu a druhý monitoruje lokalitu kolem nového obchodního domu Central křižovatka Jugoslávská, Komenského, Kostelní.

„Těmito dvěma body byla doplněna stávající síť pevně umístěných kamer a v dalších letech počítáme s modernizací systému, jeho zefektivnění propojením s dalšími systémy vzhledem k rychlému vývoji v oblasti IT," vysvětluje Chlouba. Městský kamerový a dohlížecí systém má v současné době 35 pevných kamerových bodů.

Úspěšný při získání dotace byl i projekt Výchovně vzdělávací tábor pro 17 dětí z prostředí ohroženého sociálním vyloučením, jehož náklady byly 60 tisíc a poskytnutá dotace 50 tisíc.