Nepříjemný problém musí řešit jablonecká radnice. V roce 2017 inkasovala od ministerstva pro místní rozvoj milion korun, aby za ně provedla demolici dvou domů v těsné blízkosti nebezpečné křižovatky známé coby Ostrý roh. Dotaci město získalo pod podmínkou, že do konce listopadu 2020 bude na místě zbouraných domů okružní křižovatka. Tu má postavit Krajská správa silnic Libereckého kraje. Stále se ale nestaví. Jablonci tak hrozí, že milionovou dotaci bude muset vrátit.

Dotace byla městu přidělena z Podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Podmínkou přidělení bylo uskutečnění Projektu následného využití revitalizovaného území. „Tím je právě nová okružní křižovatka, jejímž investorem nebude město, ale krajská správa silnic,“ poznamenal náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Podle informací, které magistrát dostal, se má ale stavba stihnout. „Kraj už podal žádost o územní rozhodnutí na jablonecký stavební úřad. Jakmile ho bude mít, vyhlásí výběrové řízení tak, aby stavba okružní křižovatky mohla začít v dubnu roku 2020,“ sdělil náměstek primátora Milan Kouřil. Stavba typizované křižovatky by měla trvat pět měsíců.

Proč se ale nestavělo už v předchozích letech? Zdržení podle úředníků způsobily opakované připomínky majitelů přilehlých nemovitostí, které bylo nutné vždy znovu projednat a vysvětlit.

Za zdržením stojí také dodatečné požadavky dotčených orgánů, jimž bylo nutné doložit studie budoucího provozu, aby daly kladné stanovisko. „Studie se týkaly vibrací a jejich vlivu na okolní objekty, další byly rozptylové a hlukové. Teprve poté bylo možné získat územní rozhodnutí,“ doplnil vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje jabloneckého magistrátu Otakar Kypta.

Město se k okružní křižovatce připojí výstavbou chodníků, veřejného osvětlení a výsadbou zeleně.

V roce 2017 na křižovatce ulic Palackého a Janovská zmizel objekt bývalé restaurace a bytový dům na rohu ulic Palackého a Želivského. Dělníci rozebrali stavby mechanicky bez použití trhavin tak, že demolice neohrožovaly bezpečnost ani stabilitu sousedních nemovitostí zbytečným hlukem a prachem.

Dotaci z Podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách ministerstva pro místní rozvoj získala ve stejné době i obec Josefův Důl. Dostala skoro pět milionů na demolici velikého patrového domu z počátku 20. století. Dům byl v dezolátním stavu, několikrát vyhořel, mnohdy působením bezdomovců. „Dotace má svá pravidla, deset let tam nemůžeme nic postavit,“ připomněl starosta horské obce Jan Miksa.