V místě, kde původně stál domek školníka vyrostla kontejnerová stavba ve tvaru L. „V nové školce jsou dvě třídy pro 20 a 24 dětí včetně šaten a sociálního zařízení,“ řekl náměstek primátora pro rozvoj města Jablonce Petr Roubíček s tím, že zázemí a šatny tu mají také učitelky a celý objekt je bezbariérový. „Odstraněnou zeleň jsme nahradili novou výsadbou tak, aby postupně odclonila zahradu mateřské školy od provozu v Arbesově ulici,“ dodal Roubíček.

V těchto dnech se ještě školka dokončuje, přesto již 1. února budou prostory připravené pro nové děti. V praxi to bude vypadat tak, že děti budou mít zkrácený svůj první rok ve školce. Po prázdninách plynule nastoupí do dalšího ročníku mateřské školy. „Výhodou však je, že se dostanete i na ty děti, které dovršily tří let během podzimu, nebo třetí narozeniny teprve oslaví v průběhu zimy či jara,“ uvedla mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Nové třídy jsou však určené všem předškolním dětem od tří do šesti let. „Do školky ze zákona nelze přijmout děti, kterým ještě nebyly ani dva roky,“ upřesnila Zuzana Brodská z oddělení školství jabloneckého magistrátu. Kritéria pro přijímání dětí je bydliště v Jablonci nad Nisou, věk dítěte dle data narození a sourozenec, který již školku v Arbesově ulici navštěvuje.

K zápisu se rodiče s dětmi mohou dostavit dnes od 13 do 17 hodin. A neměli by otálet. Počet dětí roste a dokazuje to i porodnost. Zatímco loni v tento čas se narodilo 1406 dětí, letos je to 57 více. „Čtyřicet procent maminek je z jiného regionu než z Jablonecka,“ doplnila mluvčí jablonecké nemocnice Petra Hybnerová.

Do mateřských škol v Jablonci chodí aktuálně přesně 1 644 dětí. Ačkoliv se magistrátu stále daří umísťovat všechny děti, které přijdou se svými rodiči k zápisu, potřebuje město kapacitu navyšovat.

Na začátku roku se podařilo otevřít třídu pro 24 dětí ve mšenské školce v ulici Josefa Hory, nedávno v Nové Pasířské a o 16 míst projekt na přestavbu školky Montessori na Vrkoslavicích. „V souvislosti s tímto navýšením kapacit mšenských mateřských škol je již nyní jisté, že bude od září příštího školního roku zrušené odloučené pracoviště Mateřské školy Mechová, jež po několik let výrazně pomáhalo k bezproblémovému přijímání nejen mšenských dětí. Zabíralo však prostory školní družiny při ZŠ Mozartova 24. Vzhledem ke zvýšení počtu dětí v prvních třídách základní školy je teď nutné vrátit je škole. MŠ Mechová tak bude mít opět svou původní kapacitu čtyř tříd,“ vysvětlil náměstek pro školství David Mánek.

Navýšení kapacity Mateřské školky Arbesova se uskutečnilo v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou. Celkové náklady na vybudování nového pavilonu přesáhly 36 milionů korun. Dotace Evropské unie a státního rozpočtu činila 31,5 milionů korun. Kontejnerová mateřská škola není v Jablonci první stavbou, podobná vyrostla v minulých letech například v areálu jablonecké nemocnice nebo v Rychnově u Jablonce nad Nisou.