Přístroje jsou používány pro pacienty na oddělení gastroenterologie, ARO a operačních sálech. Jeden z nových přístrojů je videolaryngoskop. Ten se používá u pacientů, u kterých je při operacích obtížné zajistit dýchací cesty klasickou technikou.

Nemocnice dále zakoupila tři ohřevy pacienta. Umístěny jsou na každém operačním stole a slouží k tepelnému komfortu pacientů při operaci. Další z přístrojů v hodnotě 1,8 mil. Kč je lineární sonoendoskop, který se využívá v gastroenterologické péči. Jedná se o endoskop s ultrazvukovou hlavicí určený pro speciální pokročilé endoskopické výkony, které mohou nahradit chirurgické operace.