První prohlídka proběhne 1. února 2023, vstupenka stojí 60 korun a již dnes ji lze zakoupit přes web městské společnosti Kultura Jablonec nebo portál E-vstupenka. Poslední možností je recepce Eurocentra, tedy sídla městské společnosti. Přijít bez vstupenky bude riskantní, neboť skupina na prohlídku může být naplněná.

„Upřednostňujeme nákup vstupenky předem, zájemce získá jistotu svého místa a zároveň garanci toho, že se prohlídka uskuteční. Online předprodej končí 24 hodin před začátkem akce,“ popsala Radana Schaeferová ze společnosti Kultura Jablonec.

Majestátní budova vystavená v době první republiky dál odhaluje zajímavá tajemství. Kdo dnes ví, že se v jablonecké radnici také bydlelo? Ve třetím a čtvrtém patře byly byty dokonce čtyři. Ve třetím patře byly dva o velikosti 1+1, ve čtvrtém 2+1 a 4+1. Bydlel zde domovník, správce, topič nebo nájemce pohostinských podniků. Bývávalo.

Nejvýznamnější dílo

Rekonstrukce jablonecké radnice do původní podoby začala v roce 2013. Při opravách našli dělníci i drobné poklady let dávno minulých. například lahve s razítkovou barvou ze třicátých let minulého století či již zmíněnou zátku od piva, plechovky od rybiček nebo doklady o dodávce parket.

Další tajemné prostory skrývá i věž radnice. Na její ochoz vystoupají ročně stovky turistů, kráčeli však i kolem prostor, které byly veřejnosti nepřístupné. Léta do nich nevkročili ani pracovníci magistrátu. Při opravě věže radnice, která probíhala od roku 2016 do loňského roku, se zde vylouply dvě krásné místnosti.

Kvůli ekonomické krizi ve třicátých letech minulého století a následných dějinných událostí nikdy nezdobily vstupní halu radnice křišťálové lampy. Až do roku 2017, o dva roky později k nim přibyla pamětní deska legendárnímu architektovi Karlu Winterovi. Pochází z dílny akademického sochaře Jiřího Dostála, dnes již bývalého ředitele jablonecké Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy.

V roce 2016 začala i rekonstrukce fasády radnice. Celkové náklady přesáhly 25 milionů korun. Od roku 2011 se také opravovala, repasovala nebo vyměňovala radniční okna. V roce 2018 byl na radniční věž usazen 75 metrů dlouhý nerezový hromosvod zakončený měděnou ozdobnou kupolí cibulového tvaru.

Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou architekta Karla Wintera, na její podobě strávil pět let. Samotná stavba probíhala v letech 1931 až 1933. Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v průběhu realizace a vytvořil celkem 1000 výkresů. Interiéry včetně vybavení navrhl architekt Winter v duchu meziválečné moderní architektury, do níž se promítly vlivy konstruktivismu a funkcionalismu.

Vstupenky na prohlídku radničních interiérů si zájemci mohou zajistit trojím způsobem. Buď přes web společnosti Kultura Jablonec, nebo prostřednictvím portálu E-vstupenka, poslední možností pak je recepce Eurocentra.