Nad dodržování pořádku bude letos v létě na Dolním náměstí dohlížet v odpoledních a večerních hodinách strážník Městské policie (MP).

„Hlavně v letních měsících, kdy se díky teplému počasí pohybuje v ulicích více lidí i ve večerních hodinách, docházelo k narušování veřejného pořádku. Zejména oblast Dolního náměstí a spodní části Lidické ulice označovali lidé jako ty části centra města, kde se necítí bezpečně," vysvětluje primátor Petr Beitl, proč jsou fyzické hlídky zavedeny právě na Dolním náměstí.

Tento požadavek na zvýšený dohled na Dolním náměstí vzešel také od komise prevence kriminality, která se situací v oblasti drobné kriminality a přestupků proti veřejnému pořádku zabývá dlouhodobě.

„Strážník bude kontrolní a hlídkovou činnost na náměstí či v jeho bezprostředním okolí vykonávat v pracovních dnech od 16 do 22 hodin po celé letní období, pak toto opatření vyhodnotíme," upřesnil ředitel MP Luboš Raisner.

Strážníci mají o tomto území přehled prostřednictvím kamerového systému. „Nicméně fyzická přítomnost strážníka jednak posílí pocit bezpečí občanů a jednak dokáže zabránit nějaké nepřístojnosti, nebo třeba jen potlačit hlučné chování," dodal primátor Beitl.

Ze statistik Městské policie vyplývá, že k nejčastějším zákrokům proti narušování veřejného pořádku docházelo v průběhu loňského roku na autobusovém nádraží, v Tyršově parku, parku v ulici 5. května, ulici Podhorská, U Kostela, Mšenská, Vysoká, Liberecká, Na Vršku a Želivského. V roce 2015 odhalila MP celkem 6395 přestupků. Drtivá většina se týkala dopravy.