Vše je tak připraveno na velkou přeměnu léta nevyužívaného a chátrajícího koupaliště v ráj pro obojživelná a vodní zvířata. Přeměna bude stát městskou kasu zhruba pět milionů korun, asi 3,5 milionu by ale měla pokrýt dotace z operačního programu životního prostředí.

Práce tu začnou už v listopadu a potrvají do června příštího roku. Procházky po této přírodní části Jablonce však neohrozí. „Po celou dobu, tedy i po dobu rekultivace, je vstup na hráz na vlastní nebezpečí,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Novoveskou nádrž rozdělí hráz na dvě části. V jižní a mělčí části u přítoku podpoří úprava dna a břehů rozvoj pobřežních porostů. Tato polovina nádrže by se měla stát biotopem, v němž se bude rozvíjet a stabilizovat populace zvláště chráněných lokálních druhů živočichů, třeba obojživelníků, jako je skokan ostronosý a skřehotavý, čolek horský či mlok obecný, nebo různých druhů hmyzu, například vážek. „Součástí úprav břehů je také kácení některých dřevin, díky kterému se prosluní mělké vodní pobřežní pásmo, a tím se budou rychleji vyvíjet raná stádia obojživelníků,“ popsala vedoucí magistrátního oddělení dotací Iveta Habadová. Druhá, hlubší část nádrže bude sloužit menšímu chovu ryb.

Vodní nádrž se nachází na jihovýchodním okraji města v ulici Novoveská při soutoku Černostudničního a Novoveského potoka. Je dlouhodobě neudržovaná a tomu odpovídá i její technický stav. „Proto ji chceme opravit a zároveň tak vytvořit co nejlepší podmínky pro vodní a na vodu vázané živočichy a rostliny,“ vysvětlil náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Obnovená nádrž bude mít významný vliv na posílení biodiverzity vodního a mokřadního ekosystému.

Revitalizace bývalého koupaliště zahrnuje nové výpusti a bezpečnostní přeliv, nové napouštěcí potrubí z Černostudničního potoka, opravu opevnění hráze, betonových i kamenných zdí a odtěžení sedimentů, z nichž část bude využita na navýšení dna v nejhlubší části koupaliště tak, aby ho bylo možné kompletně vypustit, a část na navýšení hráze na severovýchodní straně mezi současným brouzdalištěm a kamennou opěrnou zdí.

Vzniklo pro zimní zábavu

Novoveské koupaliště, nazývané zprvu Rybník Gondola, vzniklo původně jako kluziště pro bruslařský spolek v letech 1902-1903. Hned poté se stalo centrem plavání, vodních sportů i bruslení. Bývala tu půjčovna lodiček, odvážlivci tu podle dobových fotografií zkoušeli vodní lyže. Oblíbené bylo trávení volného času na zdejším ostrůvku.

Trvalo to jen pár let, kdy v Jablonci vznikla přehrada Mšeno. Ač měla preventivní funkci v zabraňování povodní, stala se záhy cílem odpočinku a rekreace.

Veselo ale bývalo na Novoveském koupališti i relativně nedávno. A to v 90. letech, kdy se přehrada čistila a opravovala. Přibyly například věže na skoky. „V tu dobu sem mířil snad celý Jablonec,“ vypráví 55letý Jablonečan Lukáš Vávra. „Když se v 90. letech vypustila přehrada a čistila se, bývala tady hlava na hlavě,“ popsal další pamětník Jiří Halama.

„Můj tatínek Max Adamira byl mnoho let na Novovesáku správcem. Dobře si pamatuji na upravenou louku kolem, restauraci, šatny, sociálky. Dokonce půjčoval i lodičky,“ vzpomněla sportovní redaktorka Jabloneckého deníku Dagmar Březinová.

Zanedlouho bude z více než sto let starého koupaliště ráj vodomilných zvířat.