V době, kdy byl vyhlášený nouzový stav, byla otevřená jedna základní a dvě mateřské školy. Tam mohly nejdříve docházet pouze děti rodičů, kteří pracují ve složkách Integrovaného záchranného systému. Postupem času přibyly děti rodičů, co mají i jiné profese.

Město chce ředitele, ředitelky a pedagogy ocenit, protože dětem poskytli potřebné zázemí a aktivně se jim věnovali. Finanční zdroj našlo město v humanitním odboru. Odměnu získají ředitelé Základní školy Liberecká 26 a Mateřský škol Hřbitovní a Nová Pasířská.