Jednání o prodeji většinového podílu v Jablonecké teplárenské a realitní vrcholí. Svůj souhlas či nesouhlas vyřknou zastupitelé v úterý na mimořádném jednání ve velké síni jablonecké radnice od 11 hodin.

Ať koupí či nekoupí, Jablonečany, kteří jsou závislí na dodávce teplé vody od Jablonecké teplárenské a realitní (JTR), především zajímá, zda jim nevystydnou radiátory a nebude jim zima. Zda se systém Centrálního zásobování nerozpadne. Podle primátora Petra Beitla, kterého pověřili jednáním s majoritním vlastníkem JTR společností MVV Energie CZ, se zítra sice diskutovat určitě bude, ale mezi zastupiteli by už měla panovat shoda.

Proč se posunulo mimořádné zastupitelstvo až na září? Uvažovali jste o dřívějším datu.

Potřebovali jsme mít k dispozici relevantní údaje, abychom neseznamovali zastupitele s nějakými obecnostmi, ale abychom byli schopni předložit konkrétní argumenty.

Dohodli jste se předem v politických klubech, jak budete postupovat nebo to přijde na pořad až jako překvapení na mimořádném zastupitelstvu?

Ne, samozřejmě v takhle závažné operaci, jako je tato transakce, jsem kontaktoval představitele klubů na samém začátku. Seznámil jsem předsedy se záměrem a získal jsem jakési rámcové povolení pro to jednání.

Co jste tedy v klubech konkrétně dosud probírali?

Nastínili jsme svoji představu, co s JTR dál. Co je dnes a co bychom s ní chtěli dělat. Měl jsem dva posudky na cenu, jeden jsme zadali my, druhý MVV. Tedy vyšly dvě ceny. Bavili jsme se o rozmezí, v jakém vést vyjednávání o případné odkupní ceně.

Samozřejmě čtenáře by zřejmě nejvíce zajímala cena a budoucnost. Začněte postupně.

Cena je dnes stanovena na 228 000 000 korun za odkup většinového podílu MVV s tím, že ve společnosti je dle našich informací řádově sto padesát milionů korun nerozděleného zisku. Tyto peníze zřejmě jdou, a teď mluvím v rámci toho ověřovacího projektu a byl bych rád, kdyby mě někdo v budoucnosti nechytal za slovo, použít na úhradu kupní ceny. Samotná zátěž pro městský rozpočet je dnes 78 milionů.

Město tedy bude řídit teplárnu?

Pokud vezmu celkový pohled, jak dlouho teplárenství v Jablonci funguje, kolik korun bylo do teplárenství investováno občany, kteří jsou na něj napojeni a co z toho získá městský rozpočet, tak mohu rámcově říci, že městský rozpočet za celé období neprodělal.

Pokud cena takto už padla, tak je potřeba říci, co bude dál. Můj laický a jednoduchý názor je ten, že my si nekupujeme společnost, kterou chceme dále provozovat. Měli bychom zkoumat její ekonomickou budoucnost. To popisují posudky. My si vlastně kupujeme jakousi šanci nechat tu společnost cíleně rozpadnout. To je věc, která se na nás řítí nezadržitelně. Bude nás to čekat, ať k té transakci dojde nebo ne. Mám obrovskou obavu, že kdyby situace zůstala zablokována jako je to teď, tak to směřuje k soudním sporům a k poškození rozvoje společnosti. Musím konstatovat, že z podnikatelského hlediska jsou ty argumenty zčásti oprávněné.

JTR zajišťuje centrální zásobování teplem 
v Jablonci od roku 1994. V Jablonci je na teplárnu napojeno zhruba deset tisíc domácností a 87 firem a veřejných budov. Teplo tu ale patří 
k nejdražším v zemi, lidé platí 799 korun za gigajoul.

Jak by mohly soudy dopadnout?

Těžko předjímat rozhodnutí dalších soudů. Pouze lze dozajista říci, že kdyby k nim došlo, trvalo by vše dlouhou dobu. Jakýkoli další rozvoj soustavy, tedy záchrana soustavy, respektive objektů, které by musely být přepojeny na plyn, na náhradní zdroje tepla, by byl prakticky znemožněn. Všechno by bylo pod plombou soudního sporu a pod předběžnými rozhodnutími. Každý ten krok, který by byl potřeba udělat, tzn. napojení přes cizí pozemky, pozemky JTR, které budou zablokovány soudním sporem, znamená další soudní spor.

Vyplatí se tedy investovat?

Jsme schopni za 78 milionů korun vyloučit hrozbu dlouhých soudních sporů a dostat celý projekt pod kontrolu. Nedojde ke krizové situaci a k možným mezinárodním arbitrážím, protože MVV je německá společnost.

Zadali jsme firmě projekt, se kterým zastupitelé seznámíme. Rámcově určuje budoucnost soustavy. Jedna z variant je pětadvacet sekčních kotelen. Máme šanci se systémem pracovat. Tuto šanci popisuje projekt Enviro a je logický. Utvořme dílčí bloky, systémy ve městě, kotelny a hledejme pro ně partnery. Každý z partnerů musí vědět, že se pohybuje v tržním prostředí, že ho nikdo nebude sanovat. Lidem musí nabídnout konkurenceschop­nou cenu.

Úkolem města by bylo podržet sítě, abychom se už nikdy nedostali do této dnešní situace. Sítě modernizovat, aby účinnost soustavy nebyla mínus třicet čtyřicet procent, ale mínus tři procenta.

Tady už by byl možný i úvěr, který by byl krytý z budoucího výnosu sítě tak, jako máme plyn a elektřinu, kde je poplatek správce sítí součástí vyúčtování. Obdobně by mohlo město pracovat s těmito organizovanými sítěmi a zpětně získávat prostředky minimálně na úhradu úvěru.

Vraťme se ke zhruba 80 milionům. Jak je to velká zátěž pro rozpočet. Půjde to jedině z úvěru, jak to máte vymyšlené?

Pokud to mohu vzít jedním parametrem, tak za úvěry z minulých let platíme osmdesát milionů jako splátku úvěru. Kdybychom byli bez úvěru, tak to zaplatíme bez mrknutí oka.

Společnost JTR si vynaložení investic do rekonstrukce soustavy podmiňovala změnou akcionářské smlouvy. Podle radnice pro město značně nevýhodnou. S menšinovým akciovým podílem není schopna prosadit další vývoj teplárenství ve prospěch lidí v Jablonci. Dosud město v JTR vlastní 34,22 procenta.