„Výstavba si vyžádá v únoru a březnu kácení některých dřevin, jež nejpozději do poloviny listopadu příštího roku nahradí nová výsadba,“ přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová. Kácet se bude vzrostlejší zeleň, která by překážela stavbě.

Samotná stavba proběhne letos na podzim. V revitalizovaném korytě vznikne vzdouvací objekt, původní koryto bude zasypáno a přehradí ho pět přehrážek. „Dále budou vybudovány tůně, průtočné i neprůtočné. Lokalitu doplní mlatové a kamenné cesty s vhodným mobiliářem a na břehu průtočné tůně bude molo,“ popsala Zuzana Bencová z oddělení investiční výstavby s tím, že veškeré stavební práce by měly skončit do konce roku.

Akumulace vody

Díky projektu dojde k obnově vodních prvků s takzvanou ekologicko – stabilizační funkcí. To znamená, že z hlediska vodohospodářského budou tůně a revitalizované koryto sloužit k akumulaci a retenci vody v krajině. Výsledkem projektu bude revitalizace úseku vodního toku včetně části sousedních pozemků.

Na jednom z pozemků sousedících s plánovanou revitalizací potoka je přitom deponie biodpadu, kterou využívají Technické služby města Jablonec.

„Bývala tu deponie sněhu, místní se ale proti tomu ozvali. Nechtěli, aby tady byl skladován sníh s technickou solí kvůli vodě. Dnes sem vozíme větve a další zbytky z prořezů městské zeleně,“ uvedl jednatel technických služeb Milan Nožička.

Lidé sem ale i přes závoru navážejí odpad i ze svých zahrad, na skládce je k vidění také dřevěné obložení dveří, pneumatiky či zbytky kotle na topení. Místním se deponie nelíbí a zdejší osadní výbor už na magistrát zaslal zápis ze zasedání i s žádostí o odstranění skládky. „Předpokládám tedy reakci vlastníka na podnět. Že stav není v pořádku, je jasné. Vlastník nechť koná,“ sdělila předsedkyně Osadního výboru Vrkoslavice a Dolina Lenka Klimentová.

Revitalizace Novoveské vodní nádrže

Dolinský potok není jediným zdrojem vody, jehož revitalizace v Jablonci probíhá. Až do června je staveniště i okolo Novoveské vodní nádrže. Probíhá zde revitalizace, na jejímž konci bude vodní nádrž s vhodnými podmínkami pro život chráněných živočichů a rostlin. Na projekt za 4,7 milionu korun získalo město dotaci z EU ve výši 2,6 milionu korun.

Projekt revitalizace Novoveské vodní nádrže zahrnuje nové výpustě a bezpečnostní přeliv, nové napouštěcí potrubí z Černostudničního potoka, opravu opevnění hráze, betonových i kamenných zdí a odtěžení sedimentů.