Uvolněný radní pro participaci Petr Klápště proto s úředníky připravil takzvané zásady zakládání osadních výborů. Schvalovat je budou jablonečtí zastupitelé už tento čtvrtek. Podle nich by v Jablonci mohlo pracovat osm osadních výborů. V závislosti na počtu obyvatel té které části mají mít výbory od 7 do 15 členů. „Formální pravidla pro složení výborů jsou nastavena proto, aby snížila riziko sporů v průběhu jejich zakládání,“ vysvětlil Klápště.

Město je podle zásad „rozparcelováno“ do osmi částí. Magistrát by přivítal vznik osadních výborů Centrum, Kokonín, Mšeno, Novoveská, Paseky a Šumava, Proseč, Rýnovice a Lukášov, Vrkoslavice a Dolina, Žižkův vrch.  Záměr zřízení osadních výborů má i své odpůrce, proti se ozval například Stanislav Řezáč. Poukázal na to, že by mohly lépe fungovat zájmové spolky. „Nejdřív by asi bylo vhodnější vytvořit podmínky pro spolkovou činnost, a pak možná někdy v budoucnu mít osadní výbor,“ myslí si Řezáč.

Radní to vidí trochu jinak. „Osadní výbory zlepšují práci veřejné správy. Protože my, zastupitelé a radní, nejsme vševědoucí, hodí se nám na pomoc při rozhodování zkušenost někoho, kdo dané místo perfektně zná,“ popsal Klápště. Úplné minimum členů osadního výboru je stanoveno na 7 lidí, aby se snížilo riziko ovládnutí výboru jedním člověkem.

Maximum pak na 15 členů, protože větší skupina už vyžaduje formální přístup k řízení diskuze. „Shora výbory dohromady nedáme. Potřebujeme z každé čtvrti několik přemýšlivých lidí, kteří sami chtějí pomoci s lepším rozhodováním,“ doplnil Klápště. Osadní výbory fungují na Jablonecku na Malé Skále, kde jsou tři. Před několika lety nebyly znovu obnoveny v Železném Brodě.