Mnohem větší důraz bude věnovaný i pojetí vegetace ve městě i volné krajině jako ucelené zelené infrastruktury a předcházení vzniku odpadů a znovuvyužívání materiálů i celých výrobků.

„Odbor městské ekologie zahrnuje oddělení cirkulární ekonomiky, dříve odpadového hospodářství, a oddělení zelené infrastruktury, dříve správa a údržba zeleně,“ doplnila náměstkyně pro životní prostředí a strategii města Lenka Opočenská.