Po dobu dvou týdnů budou v obou budovách jabloneckého magistrátu platit úřední dny vždy v pondělí a středu od 8.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00 hodin.

„Po tuto dobu se odbavují v rámci kapacitních možností úřadu všichni klienti, kteří přijdou. Vždy je však třeba dbát hygienických a epidemických opatření, to znamená dodržovat rozestupy, ochranu dýchacích cest a desinfekci,“ vysvětlil tajemník magistrátu Marek Řeháček s tím, že v úterý, čtvrtek a pátek se v rámci pracovní doby budou odbavovat klienti, kteří mají potvrzený termín na základě telefonické či elektronické objednávky.

S novými opatřeními se nemění pracovní doba zaměstnanců úřadu. Veřejnost nebude mít do objektů magistrátu mimo stanovenou úřední dobu nebo mimo objednaný termín přístup. „V praxi to znamená, že veřejnost bude do radnice vstupovat přes informační centrum v přízemí, v budově v Komenského 8 přes recepci. A to buď ve stanovených úředních hodinách nebo na základě objednávky. Ve druhém případě pracovnice za přepážkou zkontrolují, zda je klient zapsaný v seznamu objednaných. Pokud ne, do úřadu nebude moci vstoupit,“ doplnil Řeháček.

Také uvnitř úřadu je omezený kontakt mezi pracovníky, ruší se porady, kromě setkávání stálé pracovní skupiny krizového štábu. Pozastavují se veškeré aktivity SPOZ, jako je vítání nových občánků apod., a setkání s občany.