Tomáš Slavík je prvním ze čtveřice sportovců, kterým vedení města poděkuje za jejich dosažené výkony a skvělou reprezentaci města. „Původně jsme plánovali zorganizovat společné setkání všech, ale časové možnosti a nákaza Covid nám toto neumožnila. Proto se s Markétou Davidovou, Dianou Cholenskou a Františkem Doubkem setkáme později,“ doplnil Jiří Čeřovský.