„Taky jsem tam odvezl starou televizi. Nejdřív jsem si myslel, že jí prodám, ale dneska jsou staré televize v podstatě neprodejné,“ sdělil Martin z Jablonce.

Díky tomu Jablonečané výrazně ušetřili elektřinu, ropu, vodu, snížili produkci nebezpečného odpadu i skleníkových ply­nů.

Vyplývá to z Certifikátu k enviromentálnímu vyúčtování za rok 2009, jehož autorem je kolektivní systém ASEKOL.

„Díky tomu jsme ušetřili čtyři sta megawat elektrické energie, tři sta devadesát litrů ropy, sedm tisíc sedm set tun primárních surovin, dva miliony metrů krychlových vody, o čtyři sta tun jsme snížili produkci nebezpečného odpadu a o sto pět tun produkci skleníkových plynů. Všem občanům děkujeme, že televize a monitory odevzdali buď přímo prodejci nebo do sběrného dvora ve Smetanově ulici,“ říká Nikola Štěpánová z oddělení životního prostředí.

Podle jejích slov sběr, doprava, demontáž a zpětné využití surovin představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.

„Jako příklad bych uvedla toto – při výrobě jedné televize, respektive monitoru se spotřebuje sto šedesát pět kilowatthodin elektrické energie. To je kupříkladu spotřeba jedné šedesátiwatové žárovky svítící nepřetržitě čtyři měsíce,“ uvádí Štěpánová.

Kromě televizí a monitorů jsou v systému zpětných odběrů zařazeny všechny druhy elektroniky, které lze odevzdat buď přímo u prodejce při koupi nového kusu nebo odložit do sběrného dvora ve Smetanově ulici. „Ten bude od začátku srpna do konce října zkušebně otevřen i v sobotu,“ doplnila Jana Fričová, tisková mluvčí jablonecké radnice.

„Na podzim plánujeme rozmístit pět kontejnerů na drobnou elektroniku. Věříme, že lepší dosažitelností míst k odevzdávání budeme mít více elektroniky na sběrných dvorech než vedle kontejnerových stání,“ uzavírá Štěpánová.