Situace v jablonecké nemocnici je den ode dne napjatější. Březen je za dveřmi a s ním i hrozba vážného personálního oslabení nemocnice, z níž by mohla odejít více než třetina vesměs klíčových lékařů. Nastalá situace už mobilizovala i lékaře, kteří se k výzvě Děkujeme, odcházíme aktivně nepřipojili. Ve dnech, kdy stále není jasno, co bude 1. března, lékaři jablonecké nemocnice sepsali otevřený dopis pacientům. Krom vysvětlení svých postojů v něm připomínají fakt, že pokud nedojde k dohodě, vážně se to odrazí na úrovni poskytované péče.

Vedení nemocnice má připravený krizový scénář s takzvaným víkendovým režimem, jenže ten podle samotných lékařů nebude dost dobře možné zajistit, a když ano, tak bude pro zbylé lékaře i vedení nemocnice hazardem. „Nejen u nás, ale i v dalších nemocnicích v republice by byl víkendový režim, a s ním omezení neakutní péče, průšvihem a doplatili by na to pacienti,“ míní lékařka jablonecké nemocnice Jana Nosková, která výpověď nedala.

O lékařích, kteří na svých postech zůstali, se zatím moc nemluvilo, a tak mnohé možná překvapí, že i oni jsou ve velké míře zastánci současných protestů a celé podstaty výzvy Děkujeme, odcházíme. Potvrzuje to hned čtrnáct primářů a dvacet lékařů, kteří se nedávno podepsali pod otevřený dopis řediteli nemocnice a představitelů města coby zřizovatele.

Požadavky lékařů ostatně chápe i vedení nemocnice. „Nesouhlasíme ale se zvolenou formou protestu,“ vyjádřil se ředitel Vít Němeček.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger sice před týdnem nabídl lékařům dvě miliardy korun, jenže hned v pondělí se ukázalo, že dohoda nebude jednoduchá, když byl návrh lékařské komory a odborů smeten ze stolu. Ve čtvrtek navíc jednání mezi oběma stranami uvízla na mrtvém bodě.

Níže najdete znění otevřeného dopisu lékařů pacientům jablonecké nemocnice.

Vážení občané, pacienti Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. V této nemocnici se k akci „Děkujeme, odcházíme“ připojilo svou výpovědí 42 lékařů. Cílem akce „Děkujeme, odcházíme“ je zlepšit kvalitu českého zdravotnictví a odstranit negativní jevy, které mají velmi neblahý dopad jak na lékaře , tak na pacienty. Nejvýznamnější problémy českého zdravotnictví jsou: 1. korupce (podle zprávy Transparency International uniká v českém zdravotnictví kvůli korupci 27 miliard korun ročně) 2. špatná kontrola peněz vydávaných ve zdravotnickém systému 3. nedodržování zákoníku práce (přetěžování lékařů, kteří vás pak ošetřují často unavení) 4. nízká platba za státní pojištěnce 5. nedostatečné finanční ohodnocení lékařů i dalších pracovníků ve zdravotnictví 6. neúčelný nákup techniky do zdravotnických zařízení 7. špatná léková politika státu 8. odchody kvalitních lékařů do zahraničí 9. dezorganizovaný vzdělávací systém.
Naším cílem není odchod do ciziny, ale odchod z tohoto špatného systému. Žádáme systém lepší, účelnější, průhlednější, kontrolovanější a v neposlední řadě přátelštější jak pro zdravotníky, tak pro pacienty. Představitelé tohoto státu – ministerstvo zdravotnictví a vláda s lékaři 9 měsíců od vyhlášení akce nejednali, situaci zlehčovali a žádné kroky k nápravě neutěšeného stavu nečinili. V lednu 2011 jsme byli svědky mediální kampaně zkreslující skutečný stav ve zdravotnictví a hanobící lékaře. Tento přístup vedl k radikalizaci další části nemocničních lékařů, kteří výpovědi nepodali. Nyní, v časovém tlaku, konečně probíhají jednání mající zabránit kolapsu lékařské péče v ČR.
Povinností státu je zabezpečit péči o zdraví lidu a pojišťovny jsou těmi subjekty, se kterými máte uzavřenu smlouvu a které vám mají garantovat, že péči o vás zajistí. Zatím činily během jednání kroky spíše opačné. Není naší vinou, že po 20 letech neřešení problémů, a po roce, kdy upozorňujeme vládu na neblahé důsledky jejich nejednání, nám nezbývá nic jiného, než upozornit na tyto problémy zvolenou formou, a to zákonem zaručeným právem podání výpovědi.
Tímto vás chceme upozornit, že po 1. březnu 2011, nedojde–li k dohodě, bude tato nemocnice s největší pravděpodobností zásadně personálně oslabena, což by se negativně odrazilo na úrovni poskytované péče. Tato situace je obdobná v mnoha nemocnicích na území celé České republiky. Nicméně všichni lékaři jablonecké nemocnice doufají, že se situace do konce února vyřeší tak, aby ke krizovému scénáři nemuselo dojít.