V průběhu května proběhla první jednání mezi vedením Městské policie Jablonec nad Nisou (MP) a pracovníky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) o možnosti zapojení strážníků do projektu AED, v jehož rámci byly defibrilátory vybaveny složky IZS (především Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Horská služba atd.). Díky AED bylo v rámci Libereckého kraje zachráněno již několik lidských životů. Vzhledem k omezeným finančním možnostem nebylo možné MP do projektu zapojit v plném rozsahu.

„Rozhodli jsme se proto zakoupit samotný přístroj AED z vlastních zdrojů,“ sdělil ředitel strážníků Roman Šípek s tím, že Městská police pořídila přístroj AED BeneHeart D1 Public. „Tento typ je shodný s přístroji, který používají ostatní složky IZS zapojené do projektu,“ dodal Šípek.