Na konci loňského roku jablonečtí radní pozdě zareagovali na možnost upravit daň z nemovitosti a lidé tak museli platit podle koeficientu 3,5. Důvodem zvýšení bylo to, že se Jablonec stal v březnu 2012 statutárním městem. Primátor Petr Beitl na sklonku roku deklaroval, že budou lidem tento nárůst kompenzovat. Proto daň z nemovitosti v roce 2014 snižují.

„Od 1. ledna 2014 nabývá účinnost obecně závazná vyhláška 10/2012, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti, kterou zastupitelstvo města vydalo v prosinci 2012," vysvětlila mluvčí jabloneckého Magistrátu Markéta Hozová. Radnice tak plní svůj slib z loňského roku.

Daň z nemovitosti je jediná daň, jejíž výši může město ovlivňovat. „Rozhodli jsme tedy se využít možnosti upravit daň z nemovitosti pomocí obecně závazné vyhlášky a upravit výši daně v následujícím roce tak, abychom občanům vykompenzovali daňovou zátěž roku 2013," připomíná primátor důvody, které vedly ke schválení obecné závazné vyhlášky.

Daň z nemovitosti se bude v Jablonci nad Nisou v roce 2014 počítat dle koeficientu 1,6 a od roku 2015 opět dle koeficientu 2,5 (stejně jako v roce 2012 a předchozích letech).

„Navýšení daně z nemovitosti v letošním roce jsme se snažili občanům také vykompenzovat tím, že jsme i přes navýšení nákladů na odpadové hospodářství téměř o tři miliony oproti roku 2012 nezvyšovali cenu za odpad," poznamenal náměstek Miloš Vele.