Rybu představuje výstava také jako fenomén kulturního dědictví, význam měla i v církevní symbolice. „Dnes se třeba skoro vůbec neví, že kapr byl postním jídlem nejen o Vánocích, ale také o Velikonocích," poznamenala ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová.

„Snažili jsme se představit rybu v širších souvislostech," uvedla. Vystaveno je podle ní třeba i nádobí, ve kterém se ryby připravovaly nebo se z něho jedly. Častým motivem byla ryba i v umění. Na výstavě je například malba ze dřeva. Na ní je losos, kterého chytil v řece jeden šlechtic z rodu Des Fours Walderode. S uměním je ale ryba spojená už z doby pravěku. „Objevuje se v jeskynních malbách a rytinách. Byl to symbol nasycení, života," uvedla ředitelka. Nejstarší broušený artefakt s rytinou ryby objevený v regionu je starý přes 6000 let, byl nalezen v jeskyni nad Malou Skálou.

Muzeum návštěvníky výstavy seznamuje i s výsledky výzkumu, který se zabýval způsobem chovu a lovu ryb v oblasti Českého ráje a Pojizeří. „Zajímavé je, že stejné nástrahy doložené z pravěku se používaly i ve 20. století," řekla Jakouběová. Podle ní šlo zejména o takzvané vězence, což jsou nástrahy upletené z proutí nebo sítí ve tvaru válce, do nichž ryba vpluje, ale už nemůže ven.

Zatímco ale v pravěku se lidé omezovali při lovu jen na přírodní vodní zdroje, později začali zakládat i umělé. „Snažili jsme se touto výstavou prokázat, že chov ryb má na Turnovsku stejně dlouhou tradici jako v jižních Čechách," uvedla ředitelka. Největšího rozmachu dosáhlo rybníkářství v Českém ráji v 16. století, úpadek nastal o století později po třicetileté válce.

Přímo v Turnově byl například rybníček v místě dnešního parkoviště u nemocnice. Velké panské rybníky byly rušeny v 19. století.

Výstava neopomíjí ani pytláky. „V dřívějších dobách bývalo pytláctví trestáno krutě, od useknutí ruky až po hrdelní tresty. Dnes je zase pytláctví nešetrnější k chovatelům a rybám. Dříve si každý ulovil rybu, aby měl co jíst, dnes je to na kšeft," uvedla Jakouběová.

Výstava nazvaná Kapr, štika, sumec potrvá do 1. února příštího roku. Muzeum k ní chystá doprovodné akce. Například o vánočních trzích připraví takzvanou Kapří stezku, která povede z náměstí Českého ráje k výstavě a k takzvané rybí dílně do Kamenářského domu.