"Na obrázku suchohřibu jsou patrna vlákna podhoubí (mycelium), která vlastně tvoří hlavní část houby. Prorůstá zeminou a vlastní houby jsou už jenom plody. Lze použít srovnání - jabloň a na ní vyrůstající jablka, jako konečný stupeň reprodukce. Jablka mají jadřinec s jadérky, houba výtrusnice se sporami, které jsou nositeli genů další generace. Druhá houba je mladá plodnice muchomůrky pošvaté, lidově zvané katmanka. Přehlížená krasavice našich lesů, vyrůstající v několika modifikacích, jedlá, výtečná ve směsi s muchomůrkami růžovkami," vysvětlil Petr Hampl.