Na první pohled nevypadá ten přístroj nijak zvláštně. „Asi jako pračka,“ usmívá se Martin Hlubuček, zástupce ředitelky SUPŠS v Železném Brodě. Má pravdu, na 3D tiskárně není zvenku nic moc zajímavého.

Když ale do ní student zašle data vytvořená v grafickém programu, začnou se dít věci. Výsledkem je pak přesný model připravovaného výrobku.

Tryska se nažhaví a po milimetrových vrstvičkách začíná skládat třírozměrný tvar. A protože jsme na sklářské škole, co by to mělo být napoprvé jiného než tvar skleničky, kterou si na škole objednala význačná česká likérka. Po odeslání dat z počítače se na vcelku jednoduchou sklenku čeká přibližně tři hodiny.

Výsledek je fascinující. Z tiskárny vyndávají studenti přesnou kopii dosud jen nakresleného výrobku. Je z bílého plastu, v zúžených místech jsou přes ni vystavěné výztuhy, aby se při tisku nezbortila. „Výztuhy jsou omyvatelné, pod teplou vodou povolí a prototyp skleničky je na světě,“ poznamenal Hlubuček.

3D revoluce

Škola nabídne využití tiskárny studentům všech oborů učených na škole. „Chceme, abychom podíl sklářského designu ve výuce neustále zvyšovali,“ poznamenala Zdeňka Laštovičková, ředitelka SUPŠS.

3D tiskárny zažívají ohromný boom, využívají se od automobilového průmyslu až třeba po realizace prototypů šperků. Zatím se ale nejedná o žádnou lacinou záležitost, nákup takové tiskárny se může vyšplhat až do řádů milionů korun. Sklářská škola přístroj získala od sponzora, když zaplatila jen zlomek ceny. „S firmou Steinel, s r. o. škola spolupracuje dlouhodobě, máme výborné vztahy a díky nim jsme získali toto výjimečné zařízení,“ vysvětlil Hlubuček.

Ve světě jsou přitom se zaváděním technologie dále. Například v Japonsku jsou na trhu již takzvané hobby 3D tiskárny pro domácnosti.
Studenti nového, teprve druhým rokem vyučovaného oboru Produktový design a pedagogové sklářské školy se s 3D tiskárnou zatím sžívají, dosud vytvořili jen několik modelů, další bude tiskárna vytvářet ve středu tohoto týdne, kdy škola pořádá Den otevřených dveří.

Den otevřených dveří

Škola se otevře ve středu 2. listopadu v osm hodin ráno a opět uzavře o půl páté odpoledne. Obor výtvarného zpracování skla prochází inovacemi všech zaměření. Zájemci o obor Design skla si mohou prohlédnout prostory ateliérů i dílen v šesti zaměřeních, uchazeči o studium oboru Aplikovaná chemie uvidí výuku v odborných učebnách, zejména špičkové vybavení laboratoří, a získají detailní informace také o šesti různých zaměřeních.

Škola přichází s novou nabídkou v oboru Aplikovaná chemie, kterou je zaměření Farmaceutické substance.
„Studenti tohoto oboru budou mít dobré možnosti v následném vysokoškolském studiu,“ poznamenala Laštovičková, jinak akademická sochařka.

„Rádi bychom návštěvníkům představili první práce žáků nového studijního oboru Produktový design a také provoz nejnovějšího zařízení, právě 3D tiskárnu, která z technologického hlediska posouvá školní výuku o velký kus dopředu,” doplnila ředitelka SUPŠS.

Již tradičně si zájemci mohou v reálu ověřit vlastní kreativitu při práci se sklem. „Tedy i nové směry designu,“ popsala Laštovičková.
Všichni zájemci získají informační materiály o škole, mimoškolních aktivitách, o možnostech ubytování a stravování, informace o termínech přijímacích zkoušek nebo přípravných kurzech, zaměřených na úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pomoc základním školám

Protože základní školy nemají své laboratoře, nabízí jim sklářská škola své pedagogy, prostory a zařízení k provádění pokusů. „Chceme přiblížit chemii dětem,“ vysvětlila Laštovičková.

Každý třetí týden tak do železnobrodské sklářské školy dojíždí děti z několika základních škol, namátkou z Malé Skály, Pěnčína nebo Jablonce, aby si v praxi vyzkoušeli to, co se ve škole učí teoreticky.

A pozor, střední umělecko průmyslová škola sklářská má ještě volné termíny.
Do takzvaných projektových dnů se tak mohou přihlásit ještě další základní školy z okolí.