Janovští školáci zmapovali nebezpečná místa v okolí budivy a výsledky své práce předali minulý týden dopravnímu odborníkovi. Ten na jejich základě zpracuje dopravní studii obsahující návrhy, jak zvýšit bezpečnost dětí při cestě do školy.

V grantovém programu Na zelenou Nadace Partnerství mají klíčovou roli vždy samotné děti. Do připravených mapek zakreslují svou obvyklou cestu do školy a vyznačují místa, kde se necítí bezpečně.

„Pokud dojde před školou ke snížení povolené rychlosti, uvítáme to nejen my, naši žáci a jejich rodiče, ale i široká veřejnost,“ slibuje si od projektu učitelka Hana Ticháková, a dodává: „Žádost jsme podávali letos potřetí, máme radost, že to konečně vyšlo.“

V grantovém programu Na zelenou letos Nadace Partnerství podpořila jedenáct projektů bezpečných cest do škol v šesti krajích České republiky. „Školy vedle mapování nebezpečných míst staví také přístřešky na kola, organizují různé soutěže a debaty s dopravní tematikou nebo zpracovávají školní cestovní plány. Snaží se tak dětem vrátit možnost přirozeného, zdravého a hlavně bezpečného pohybu při cestách do školy,“ popisuje školní aktivity na podporu šetrné dopravy Oldřich Staněk z Nadace Partnerství.