Paní Jaroslava se svým handicapem hluchoslepoty bojuje, a bojuje také díky pomoci občanského sdružení Lorm, které se zabývá problematikou osob s hluchoslepotou.

„Jaroslava je naší klientkou již deset let a je neuvěřitelně aktivní. Přestože má tak těžký handicap sportuje, přispívá do časopisu Doteky a jezdí s námi na přednášky do škol,“ uvedla terénní sociální pracovnice společnosti pro hluchoslepé Lorm Naďa Tomsová.

Paní Jaroslava také doprovodila sociální pracovnici na besedu na Obchodní akademii v Jablonci. Zde žákům zodpověděly jejich dotazy a ukázaly, jak se dorozumívají, jaké pomůcky používají a jak ostatní lidé poznají, že mají handicap hluchoslepoty. „Když je člověk pouze slepý, poznáte ho podle bílé hole, pokud je navíc hluchý používá červenobílou hůl,“ vysvětlila Naďa Tomsová.

Studenti si v rámci besedy vyzkoušeli jaké to je nevidět, Braillovo písmo nebo různé typy znakových řečí. Vznesli i dotazy směřující na paní Jaroslavu, která jejich slova rozeznala pomocí naslouchátka. „Například doma mám popsané potraviny hmatovým písmem, abych je rozeznala. Nábytek a věci musejí být na stejném místě. I když je nevidím, musím vědět, kde jsou,“ odpovídala na dotazy Jaroslava.

Občasník sdružení Lorm spolupracuje se školami v rámci celého Libereckého kraje. V Jablonci to je pouze Obchodní akademie. „Organizujeme besedy na téma hluchoslepota z důvodu, že řada lidí o této problematice vůbec neví, mnoho lidí zná postižení zraku jakožto slepotu, zná lidi s bílou holí a neví co je červenobílá hůl a nezná kombinaci postižení zraku a sluchu,“ zmínila učitelka z Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie Iva Málková.

„Snažíme se žáky vést k sociálnímu cítění a pochopení s různě postiženými občany a z toho důvodu je chceme seznámit i s hluchoslepotou. Formou besedy mají možnost se dozvědět, jak s těmito lidmi komunikovat a jak jim pomáhat, když je například potkají na ulici,“ doplnila Málková.

Besedou navazuje Obchodní akademie na veřejnou sbírku Červenobílé dny, která proběhne také v Jablonci ve dnech 22 a 23. dubna. Do letošního 8. ročníku celonárodní sbírky Červenobílé dny, kterou pořádá Lorm, se zapojí téměř 800 dobrovolníků ze 42 středních, vyšších odborných a vysokých škol, sbírka proběhne v 37 městech Čech i Moravy.

Lidé mohou pomoci handicapovaným zakoupením červenobílého náramku za minimálně třicet korun. „Nošením náramku přátelství se přihlásíte k podpoře lidí s jedním z nejtěžších postižení, z výtěžku budou tradičně financovány poznávací, sportovní a kulturní akce pro naše klienty,“ přibližuje význam veřejné sbírky Červenobílé dny ředitelka sdružení LORM, Petra Zimermanová.