S blížícím se novým školním rokem se postupně dokončují i opravy v některých jabloneckých školách a školkách. Letos šlo celkem o deset mateřských a pět základních škol, kde se upravovalo. Podle nejnovějších informací z jabloneckého magistrátu, by se kromě mateřské školy v Mechové ulici, měly všechny rekonstrukce stihnout včas.

I tato rekonstrukce by šla podle daného harmonogramu, ale vzhledem k tomu, že kromě zateplené fasády a střechy dostane školka ještě nová okna, zádrhel nastal právě v tomto bodu. Okna se totiž nepodařilo vyrobit a dodat podle plánu.

Informují rodiče

„Situaci jsme ale připraveni řešit, jsme v téměř každodenním kontaktu s ředitelkou školky i s ředitelkou sousední základní školy Mozartova, která nám na začátek září poskytne náhradní prostory. V pondělí 24. srpna se také sejdeme s rodiči, abychom jim celou situaci vysvětlili a požádali je o součinnost a trpělivost. Je to komplikované, ale za nová okna a vůbec komfortnější prostředí pro děti to určitě stojí," je přesvědčená vedoucí oddělení školství Zdeňka Květová.

Mateřinka v Mechové ulici ostatně není jedinou, která se letos dočká zateplení. Kromě ní se totiž pilně pracuje i na školkách v ulici Josefa Hory ve Mšeně a Dolní v Kokoníně.

Pomohla dotace

Právě zateplení trojice zmiňovaných školek bylo finančně velmi náročné. Celkové náklady se vyšplhali na 14 milionů korun. Na tyto investiční akce se ale těsně před prázdninami podařilo získat v úhrnu téměř desetimilionovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. „Bez dotace bychom nebyli schopní zateplení provést. Technický stav zvlášť těch novodobých budov není dobrý a opravy jsou nákladné," vysvětlil náměstek pro školství Pavel Svoboda. I proto se s pracemi začalo až v průběhu prázdnin a potrvají do podzimu.

Zateplování budov školek v Mechové, Josefa Hory a Dolní ulici bude trvat do podzimu. Provoz školek by měl být ovšem omezen pouze minimálně. Za údržbu a opravy školských zařízení vydala jablonecká radnice od začátku roku více než 7,5 milionu korun. Z toho více než 4 miliony během prázdnin.

Druhý rok se intenzívně pracuje na rozsáhlé rekonstrukci poslední velké pavilonové školy, a to v Arbesově ulici. Stavba za téměř 30 milionů korun s téměř 16,5 milionovou dotací z EU včetně příspěvku ze státního rozpočtu se však chýlí ke konci. „Do konce prázdnin budou zcela hotové interiéry, během září se bude pracovat ještě venku," prozradil náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha.

Zateplení školy i úprava zeleně

Základní škola v Arbesově ulici se skládá ze šesti jednotlivých pavilonů propojených takzvanými krčky. Cílem projektu bylo zateplit fasády všech pavilonů včetně spojovacích krčků, pásová okna nahradit novými plastovými a boletické panely vyzdívkami z tvárnic. Před hlavním vstupem do školy vznikla rampa pro bezbariérový přístup a úpravou prošla také zeleň okolo školy.

Aktuální cena stavby činí 28 milionů korun včetně DPH. Městu se podařilo v rámci 50. výzvy Operačního programu Životní prostředí získat dotaci 16,5 milionů korun, z toho je 15,5 milionu korun z Evropské unie a jeden milion ze Státního fondu životního prostředí. „Zbytek hradí město ze svého rozpočtu," vysvětluje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací.

Kvůli velkému rozsahu oprav bylo nutné rekonstrukci rozdělit do dvou částí a let. „Loni se pracovalo na pavilonech tělocvičny, družiny, bytové jednotky a hlavního pavilonu s kancelářemi, sborovnou a šatnami včetně spojovacích krčků," popisuje postup rekonstrukce Petr Mikulášek z oddělení investiční výstavby s tím, že bylo třeba také zkrátit letošní školní rok.

„V současné chvíli víme, že se objevily vícepráce za zhruba tři sta tisíc korun a se zhotovitelem ještě jednáme o způsobu ochrany nového pláště tělocvičny, který by mohl být poškozený míči odlétajícími ze školního hřiště, což znamená dalších čtvrt milionu korun," dodal nejnovější informace kolem této školy náměstek Pleticha.

Novinky hradilo město i samy školy

Ve školách a školkách došlo během prázdnin k větším či menším opravám hrazeným z rozpočtu města i z vlastních zdrojů jednotlivých škol. Opravovala se vzduchotechnika v kuchyních, elektroinstalace i rozvody vody a kanalizace, kotelny, toalety i střecha. „Požadavků na opravy máme mnoho, bohužel rozpočet nám neumožňuje provést všechno najednou, vždycky je potřeba stanovit priority," řekl náměstek Vele a chválí jablonecké školy a školky, že se snaží hospodařit tak, aby si mohly méně nákladné práce zaplatit samy.

„Investovalo jsme opět hodně, ale pořád je to málo. Je potřeba si uvědomit, že fond je poměrně zastaralý a potřeboval by daleko větší finanční injekce v podobě generálních oprav a to se bohužel v minulých letech nedařilo," řekl při červencovém kontrolním dni Vele. Původně letos plánoval do oprav investovat ještě o tři miliony více, ale vzhledem k propadu na daňových příjmech to nešlo.