Nejlepším řešením pro „majitelku nemovitosti“ Marcelu Musilovou je směna domu v ulici 5. května za objekt v Lidické 9. Na to však vedení města nechce přistoupit.

Starosta Petr Tulpa míní, že dům v Lidické ulici byl opraven a výrazně převyšuje svou hodnotou objekt domu paní Musilové. Další možností je finanční vyrovnání osmi miliony korun. To však neprošlo – zastupitelé neschválili.

Letitý spor o dům se dostal již k několika soudům, které si ho přehazovaly jako horký brambor. Nyní probíhá řízení u Krajského soudu v Ústí nad Labem, respektive u jeho pobočky v Liberci. Poslední jednání bylo v úterý 21. dubna.

„Další stání nás čeká přibližně za dva měsíce, kdy bychom se měli dozvědět znalecký posudek tržní ceny nemovitosti,“ uvedla účastnice sporu o dům Marcela Musilová, která tvrdí, že tržní hodnota domu je přes devět milionů korun.

Město zahájilo v minulosti řízení o vyvlastnění z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby. V tomto řízení uspělo, proto rodina podala první žalobu proti městu. Po táhlých soudech až přes brněnský senát, řeší spor od začátku včetně všech znaleckých posudků a výslechů Krajský soud Ústí nad Labem pobočka v Liberci.

Projekt Velký bulvár a vyhlazení původní zástavby stál více jak sto milionů korun. Poslední dům, který má přijít k demolici je ten, kde žije rodina Musilových. Pak by mohlo dojít k slibovaným úpravám na 5. květnu.

„Kdybychom mohli, nechali bychom fasádu opravit, ale jsme jako v kleštích, například sice bychom mohli pronajímat nebytové prostory, ale nevíme co s domem bude a žádný Jablonečák do podnikání zde investovat nebude, když nevíme, jestli ho nezbourají,“ řekla Musilová s tím, že navíc město po nich požaduje milion tři sta tisíc korun za nájemné.