Sám starosta Jablonce Adolf Heinrich Posselt ale například i manželka loďařské společnosti Emilie Arnstenpová žehnali vše nejlepší na cestu a klidné moře lodi Gablonz. V jednom z největších přístavních měst severní Itálie spustili na moře dosud největší a nejmodernější kolos. Z Terstu se na svou první plavbu vydala 3. května 1912.

„Bylo to jen velmi krátce po zkáze Titanicu, takže v článcích v novinách a časopisech byla zvláště zdůrazňována bezpečnostní opatření, především výkonný telegraf, světlomety do mlhy a další," upozornil redakci Zdeněk Frantál, který dlouhá léta řídil okresní Noviny Jablonecka.

Dnes si již málokdo vzpomene, že Jablonec měl i „svou" loď. V knize Jablonecká bižuterie ji připomněl Petr Nový, hlavní kurátor jabloneckého Muzea skla a bižuterie: „Parník Gablonz byla největší loď rakouské společnosti Loyd, dokonce jako největší obchodní loď celého Rakouska – Uherska."

Pro odborníky: parník měl výtlak 8 477 tun Brutto a výkon 5 593 kW.Měl 150 bezvadně vybavených kajut první třídy, třicet druhé třídy a v podpalubí další místnosti pro chudinu.

Postaven byl proto, že export bižuterie a polotovarů do Asie nabyl obřích rozměrů. „Na své první cestě do britské Indie vezl šest set beden jizerskohorských skleněných kroužků," připomíná v knize Nový. Cestu do druhého největšího města Indie Bombaje urazil za čtrnáct dnů.

Na palubě parníku se například do vlasti vrátil cestovatel Josef Aul z cesty po Afgánistánu, kterou absolvoval jako vůbec první Čech.