Primárně by děti s rodiči měly přijít do školy ve svém školském obvodu, kde mají trvalé bydliště. Obecnou vyhláškou stanovený školský obvod jim tak garantuje přijetí. „V Jablonci je devět školských obvodů, dvou soukromých škol se obvody netýkají,“ upřesňuje náměstek primátora pro školství Miloš Zahradník. Ke školní docházce je podle zákona povinné přihlásit dítě, které dovrší do 31. srpna 2018 šestý rok věku. „Dostavit se musí také ti, jejichž dětem byl v předešlém roce povolen odklad,“ dodává Zahradník. Rodiče mají právo si školu pro své dítě vybrat, ale riskují, že dítě nemusí být do vybrané školy přijato kvůli nedostatečné kapacitě.