„Původní křižovatka na návsi nebyla pro účastníky silničního provozu bezpečná. Byla tam velká přechodová vzdálenost, chodci měli špatný rozhled a navíc málo místa,“ líčí starosta Jenišovic Bohumil Bradáč, jak vypadala dopravní situace v centru obce ještě před dvěma lety.

V roce 2008 se ale na Jenišovické usmálo štěstí, když se v tomto problematickém místě podařilo vybudovat kruhový objezd. Za něj, a následné další dopravní úpravy v centru, obec před nedávnem obdržela ocenění v soutěži Cesty městy.

„Jenišovice získaly zvláštní cenu časopisu Moderní obec,“ konstatoval Radek Patrný z Dopravního programu nadace Partnerství, která letos úspěšným obcím rozdělila celkem čtyři sta tisíc korun.

Podle jenišovického starosty Bohumila Bradáče se sice cena pro jedinou obec z Jablonecka neváže s finanční odměnou, i tak je ale pro Jenišovice úspěchem.

„Teď je to v obci, co do bezpečnosti provozu, úplně něco jiného. Jsme si vědomi, že se tenhle projekt povedl, a právě proto jsme jej do soutěže přihlásili. A je to hezký pocit vidět, že se tenhle projekt opravdu líbí. Připravili jsme ho jak s ohledem na občany, tak zároveň tak, aby prostranství návsi zaujalo návštěvníky obce,“ řekl Deníku Bohumil Bradáč.

Součástí úprav za bezmála jedenadvacet milionů korun byla jak malá kruhová křižovatka, tak nová parkovací místa, ostrůvky, klidový prostor či nově řešený přechod pro chodce. Peníze se obci podařilo získat hned z několika různých zdrojů, například od Libereckého kraje nebo z Regionálního operačního programu, částečně se na financování podílela i obec sama.

Jedním z nejkladnějších dopadů zmíněných úprav je snížení rychlosti projíždějících aut. Denně jich tudy projede zhruba šestnáct set.

OCENĚNÁ NÁVES V JENIŠOVICÍCH

- jejím středobodem je malá okružní křižovatka
- přestavba se dotkla také autobusové zastávky – vznikly nové zálivy a ostrůvek mezi komunikací a zastávkou
- přechod pro chodce byl přemístěn na vhodnější místo
- vznikl tady klidový prostor s mobiliářem
- řidiči se dočkali jasně vymezené plochy pro parkování