„Na petici proti rušení jesliček máme přes pět set podpisů. Petici dokonce podepisují také lidé, kteří s jeslemi a školkou nemají nic společného. Někteří jsou z Prahy nebo až Holandska,“ řekla jedna z mluvčích maminek Lucie Harriesová. „Podpisů chceme shromáždit co nejvíc a případně budeme hledat další cesty, jak jesličky zachránit,“ dodala.

Vzpoura rodičů nese už své ovoce. „V lednu bychom se měli sejít s náměstkyní Naděždou Josífkovou a pokusíme se s ní hledat nějaké řešení,“ uvedla další maminka Růžena Košková. Rodiče považují jesličky, do nichž chodí i děti s alergiemi a s dýchacími potížemi, za unikátní zařízení.

Cení si toho, že jesle jsou specializovaným zařízením rodinného typu, v němž zdravotní sestry a učitelky volí ke každému dítěti individuální přístup. Podle jejich tvrzení nejmenším předškolákům pobyt v jesličkách velmi prospívá i po zdravotní stránce.

„Jezdíme na ozdravné pobyty, do hor i k moři,“ zdůraznila vedoucí jeslí a školky v Údolní ulici Květa Hrabalová.

„Městu by mělo záležet na tom, jestli se budou v Liberci rodit děti, jestli se bude populace omlazovat. Pokud zde ale nebudou existovat jesle, pak nebudou mladí lidé zakládat rodiny,“ podotkla Lucie Harriesová.

Náměstkyně primátora Naděžda Josífková už dříve prohlásila, že maminky, které nechtějí nebo nemohou zůstat s dětmi do tří let doma, mohou své ratolesti umístit do soukromých jesliček. Ty jsou ale tak drahé, že si je většina rodin nemůže dovolit.

Náměstek Ondřej Červinka zdůvodnil rušení jeslí tím, že město chystá přechod na jednotný systém, kde by děti se zdravotními potížemi navštěvovaly společné zařízení se zdravými dětmi.