Zatarasené komunikace, popadané větve a stromy i nekončící houkání sirén. To byl obraz sobotního odpoledne, kdy se Jabloneckem prohnala silná bouřka doprovázena vichřicí. Její následky můžeme v Jablonci ostatně pozorovat neustále kolem sebe a odstraňování škod ještě nějakou dobu potrvá.

JABLONECKÁ PŘEHRADA

Silný nárazový vítr se podepsal především na zeleni. Škody na městských nemovitostech jsou malé. Nejvíce zasažena byla oblast přehrady, kde došlo k vyvrácení několika stromů a hasiči spolu s pracovníky Povodí Labe zde měli plné ruce práce. „Celková výše škod zatím není známá, předpokládáme, vzhledem k rozsahu poškození na stromech, že to mohou být statisíce," odhadl náměstek primátora Miloš Vele.

K odstraňování škod využívá jablonecká radnice také pracovníky veřejně prospěšných prací, což samo o sobě přináší úsporu. Posouzení rozsahu poškození stromů naopak vyžaduje odborný pohled.

VÁŽÍ SI PŘÍSTUPU

„Děkuji občanům za trpělivost a toleranci, město uklízíme postupně a některé zásahy do zeleně si vyžádají delší čas," řekl jablonecký primátor Petr Beitl, který zároveň vyslovil dík všem dobrovolným i profesionálním hasičům za jejich operativní akci, stejně jako zaměstnancům Technických služeb a Povodí Labe.

„Děkuji i kolegům z oddělení správy komunikací a správy veřejné zeleně jabloneckého magistrátu, za to, že přerušili své dovolené, okamžitě nastoupili a začali řešit následky vichřice," dodal primátor.