Pod vedením MUDr. Renaty Procházkové pracují na Transfuzní stanici v Krajské nemocnice v Liberci čtyři desítky lidí. Jaká je primářka žena? Razantní? Dominantní? Především velmi skromná.

Jak vyplňujete volný čas, pokud vám nějaký zbude?
Vedle neustálého studia si ráda přečtu i něco jiného než odbornou literaturu a mám ráda divadlo. Snažím cestovat a také se věnovat sportu, i když na ten už mi zbývá stále méně času.

Zmínila jste cestování. Chytla vás nějaká země tak říkajíc za srdce?
Ano, Namibie. Do Afriky bych se ráda ještě vrátila. Nádherná příroda, zvířata a hory.

Odreagování vzhledem ke své profesi potřebujete. Prožíváte v práci často stresové situace?
Na to není jednoduché odpovědět. Jak se člověk několik let pohybuje ve vedoucí funkci, tak se snaží stresy nevnímat. Řešení nestandardních situací patří k jeho práci.

Při neštěstích a katastrofách si řada lidí položí otázku: je dostatek krve? Jak je to u nás se zásobami?
V České republice si každá krevní banka drží zásobu transfuzních přípravků, která odpovídá předpokládané nebo průměrné potřebě v tom kterém zdravotnickém zařízení. A menší zařízení jsou napojena na větší transfuzní stanice, jako jsme třeba my v Liberci.

A v nenadálých situacích?
Od loňského roku je v České republice vypracován krizový plán. Existuje několik krizových transfuzních center, která mají nasmlouvány povinné dodávky transfuzních přípravků se svými subdodavateli.

Jak rychle jste akceschopní v případě nenadálé potřeby?
Jednak máme vlastní rezervy a pokud nestačí, musíme nakupovat. Současně s tím jde pozvání dárců a doplnění zásob.

Máte dostatek dobrovolných dárců krve?
Dá se říci, že ano. Ale spontánní příchod dárců je nižší než v minulosti. Musím poznamenat, že v poslední době nám dává větší práci zabezpečit příchod dárců. Je otázkou, zda jsou to dopady ekonomické krize. Musíme uplatňovat osobní přístup k dárcům, například telefonické zvaní, abych požadavky a potřeby naplnili.

Stane se, že odmítnou přijít?
Ano, řeší totiž i jiné problémy, než jít darovat krev. Ale rozhodně bych tu situaci nenazvala kritickou.