V loňském roce tam lidé odevzdali v přepočtu 10 kg elektroodpadu na obyvatele. Recyklací odevzdaného elektrozařízení obec Jiřetín pod Bukovou přispěla ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 ekvivalentně o 3313 kg. Takové množství uhlíku by muselo v průběhu jednoho roku absorbovat a přeměnit na kyslík celkem 110 stromů.

Pro porovnání, v roce 2018 průměrný občan České republiky k recyklaci odevzdal 8,8 kg vysloužilého elektra. Projekt Zelená obec a Sběrný dvůr funguje už 12 let. Zaštiťuje ho společnost REMA a pomáhá obcím zjednodušit zpětný odběr elektroodpadu.