Skutečným škrtnutím křesadlem odstartoval duchovní otec akce Jiří Tošner slavnostní předávání cen dobrovolníkům z Libereckého kraje –

Křesadlo 2016. K vyhlášení se všichni nominovaní sešli na jablonecké Střelnici, kde čekal také bohatý doprovodný program.

„Děkujeme všem, že vnášejí světlo do našich životů. Jejich příklad je hodný následování,“ uvedla Kateřina Havlová z ČČK. „Jsem moc šťastný a nesmírně si Křesadla vážím,“ shrnul za všechny Rudolf Šrámek, vedoucí kroužku DDM Mozaika.

Ke slavnostnímu vyhlášení letošního ročníku ceny Křesadlo 2016 a předání dobrovolníkům na jablonecké Střelnici připravil vyhlašovatel, jablonecký Český červený kříž, také bohatý doprovodný program. Na úvod zatančila skupina AngelBreakers A*B pod vedením Petra Rimrose Doležela, přítomným kouzlil Magic Alex, latinsko americké tance předvedli Jakub Žďárský a Jana Roubalová, krásné koledy na závěr zazpíval komorní sbor Iuventus, Gaude! za doprovodu Tomáše Pospíšila. Večerem provázel moderátor Ondřej Vodný.

Křesadlo 2016

Rudolf Šrámek

Dagmar Holanová

Kateřina Pravcová

Petr Činčala

Matěj Kovalevský

Anna Šmídová

Medailonky najdete na webové stránce ČČK JBC