400 tisíc dostal spolek SKI KLUB Jizerská padesátka na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním závodu Jizerská 50. Padesáti tisíci podpořili i projekt Jizerská 50 padesátkrát jinak 2022. Ten oživil jablonecké ulice příběhy ve ztvárnění loutkových divadélek. Další významnou akcí, kterou město finančně podpořilo 200 tisíci korunami, je mezinárodní atletický mítink Jablonecká hala 2022, který proběhl na začátku ledna.