V době konání závodů budou plně vytížena všechna ubytovací zařízení a parkovací plochy. Policisté tedy předpokládají, že se mohou zvýšit také krádeže. Především vloupání do vozidel, odkud si zloději rádi odnášejí lyžařské vybavení. Cílit mohou lapkové také na rekreační objekty a chaty.

"Z tohoto důvodu jsme připravili na celou dobu konání závodů bezpečnostní opatření, jehož cílem je v co největší míře zabránit páchání trestné činnosti. Dále ve spolupráci s pořadateli a obecní policií budeme zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a veřejný pořádek. Tuto činnost budou policisté vykonávat nejen v samotném dějišti závodů, ale i v jeho okolí v době před jeho zahájením a po jeho ukončení," přiblížila tisková mluvčí policie Adéla Fialová.

Do uvedeného opatření budou zapojeni policisté pořádkové, dopravní a cizinecké policie i služby kriminální policie a vyšetřování. Ve společných hlídkách budou ve službě s českými policisty i policisté z Polska.

Program a časový harmonogram startů jednotlivých bloků naleznete na webových stránkách www.j50.cz. Stejný web poskytne také informace k dopravě závodníků i návštěvníků. Další informace získají lidé na webových stránkách Obecního úřadu Bedřichov www.bedrichov.cz.

Z důvodu zajištění průjezdnosti obce Bedřichov bude dvakrát krátkodobě uzavřena silnice č. III/29022. V sobotu 12. února a v neděli 13. února vždy od 6 do 10.00 hodin. Půjde o úsek v Bedřichově od křižovatky u penzionu Hela přes Bedřichov až na území okresu Liberec k České Chalupě.

"V době úplné uzavírky bude zajištěna možnost průjezdu dopravní obsluhy a vozidel s povolením k vjezdu, které vydává pouze Obecní úřad Bedřichov pro místní občany a majitelé nemovitostí," upřesnila Fialová.

Autobus nového jabloneckého poskytovatele MHD společnosti Umbrella.
Kvůli Jizerské 50 vyjede daleko více autobusů mezi Jabloncem a Bedřichovem

Uvedené uzavírky mohou být v obou dnech časově prodlouženy, a to s ohledem na aktuální dopravní situaci v dané lokalitě i povětrnostní podmínky, které tam budou panovat. "Je naprosto zásadní, aby řidiči motorových vozidel dbali pokynů pořadatelů a respektovali přechodná dopravní značení. Veškerá tato opatření jsou připravována k zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu," řekla Fialová.

Průjezdnost komunikací je nutné zajistit nejen pro autobusy, ale také i pro vozidla Integrovaného záchranného systému. Zaparkovaná vozidla, která budou vytvářet překážku v silničním provozu, budou na náklady jejich majitelů z komunikací odstraňována odtahovou službou.