Na kvalitu pitné vody, kterou přehrada zásobuje Liberecko, nižší hladina vliv nemá, ale objevily se problému technického rázu. V dubnu se například kvůli nízké hladině přehrady nemohly uskutečnit tradiční rafty na Kamenici v Plavech. Pro jejich konání by se totiž musel zvýšit průtok v řece, čímž by hladina přehrady ještě poklesla a to už by se na kvalitě pitné vody mohlo projevit.

„Tehdy byla voda v přehradě čtyři metry pod prozovní hladinou a v takové fázi to bylo skutečně riskantní. Teď chybějí ještě dva metry a jde hlavně o to, že voda stoupá pomalu. S tím bohužel nemůžeme nic dělat, jedině čekat na srážky. Přítok je sice větší než odtok, ale uměle přehradu rychleji napouštět nemůžeme, protože není možné přesáhnout hranici průtoku, kterou stanovují předpisy,“ konstatoval ředitel jablonecké pobočky Povodí Labe Jaroslav Jaroušek.

Hladina přehrady musela loni poklesnout o šest metrů kvůli rozsáhlým opravám betonových konstrukcí za více než sedm milionů korun.

Během rekonstrukčních prací se uskutečnil také potápěčský průzkum, který měl odhalit případné další problémy. „Ty se objevily, ale byly ihned odstraněny, takže v nejbližších letech už josefodolskou přehradu žádné další větší opravy nečekají,“ poznamenal Jaroslav Jaroušek.

Přehrada Josefův Důl vznikla v letech 1976 až 1982. Od té doby došlo na povrchu betonových konstrukcí k poruchám, které napravila právě až velká loňská rekonstrukce.

Na kvalitu pitné vody pro Liberecko neměly vliv ani stavební práce a i přes o šest metrů nižší hladinu bylo zajištěné dostatečné množství surové vody pro úpravnu v Bedřichově.