K tomu je připravený dotazník, který je od 11. ledna k dispozici v elektronické podobě, v tištěné vyjde v únorovém čísle Jabloneckého měsíčníku.

Vyplněný dotazník je třeba zaslat do 14. února 2021 na email andrea.brozkova@gatum.cz nebo na adresu Magistrát města Jablonec n. N., oddělení dotací, Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec. Popřípadě jej lidé mohou odevzdat osobně v informačním středisku magistrátu v přízemí radnice. Obálka či předmět e-mailu musí být označen heslem: Dotazník - Jablonec