Jablonec opraví jednu ze stávajících budov ve sportovním areálu Střelnice, nová hala na judo vyroste coby nástavba objektu. Kompletně přijde přestavba s nástavbou na skoro 42 milionů korun. Z rozpočtu města tak na projekt, který začne už v dubnu, půjde 23 milionů. Hotovo by mělo být v srpnu roku 2020.

„Už léta voláme po důstojných prostorech. Judo funguje v Jablonci přes 60 let a nikdy jsme neměli zcela své zázemí. Věřím, že to už klapne,“ řekl ještě před schválením dotace místopředseda klubu Roman Polák.

„Zdejší judisté celou dobu putovali po provizorních prostorách. Vlastní tělocvičnu si bezesporu zaslouží,“ sdělil primátor Jablonce Milan Kroupa.

Členové Judo klubu se mohou těšit na dostatečně veliké prostory, které budou určeny přímo pro judo a jejichž součástí bude odpovídající sociální zázemí, oddělené šatny pro dívky a chlapce či posilovna. Kromě tréninků se tam budou konat také menší soutěže a soustředění.

Prostor i pro atletické oddíly

Další části rekonstruované budovy, ve kterých bude posilovna, kardio centrum nebo menší tréninkové místnosti, budou moci využívat také atletické oddíly, školní atletické kluby a městská policie. Provozovatelem arény bude město. „Je to pro nás závazek, aby v Jablonci bylo judo na světové úrovni. Nejdůležitější ale pro nás je vychovat co nejvíce judistů – slušných lidí,“ zdůraznil předseda Judo klubu Jablonec Michael Man.

Podání žádosti o dotaci schválilo zastupitelstvo v polovině prosince 2018. „Paralelně probíhala příprava zadávací dokumentace a veřejná zakázka na dodavatele stavby,“ řekla vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

Náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek připomněl, že až 70 procent členů jabloneckého oddílu juda tvoří děti a mládež do 18 let. „Mohou tak smysluplně trávit svůj volný čas,“ sdělil.

Léta stěhování

S judem koketovali nadšenci v Jablonci už od začátku 50. let minulého století. Organizovaný klub vznikl pod názvem Spartak Rýnovice v roce 1954. Oddíl měl skvělé zázemí v dnes zdevastovaném „zámečku“ Schlaraffia u autobusového nádraží, odkud musel po několika letech odejít.

Se zázemím mají judisté potíže už od 60. let minulého století. Několikrát se stěhovali. V 90. letech například z dřevěného objektu pod Střelnicí do tělocvičny, která je nyní už ale také zbouraná. „Byla to tehdy mnohaletá kalvárie stěhování oddílu z místa na místo, která prověřila lásku judistů ke svému sportu, neboť každé stěhování znamenalo začínat znovu,“ vzpomněl dlouholetý trenér Dieter Brůžek.

Ač jablonečtí judisté řešili problémy se zázemím za pochodu, jsou jeho členové úspěšní na domácích i zahraničních kláních. Jen během loňska se zúčastnili bezmála 50 závodů ve všech kategoriích včetně zahraničních evropských pohárů.