V Česku působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, které využívá přibližně 700 000 klientů. Týden sociálních služeb končí 13. října. Jeho součástí je tentokrát také kulatý stůl na téma Kompetence a propojování sociálních pracovníků, poskytovatelů, zdravotníků, institucí.

V Týdnu sociálních služeb se otevřou dveře veřejnosti u mnoha poskytovatelů. „Diakonie ČCE, středisko Jablonec nad Nisou společně s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou pořádají 7. října ve spolkovém domě kulatý stůl na téma Kompetence a propojování sociálních pracovníků, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotníků, institucí a dalších pomáhajících profesí na území Jablonecka,“ připomíná náměstek primátora pro oblast humanitní a sociální David Mánek s tím, že hlavním hostem bude Andrea Tajanovská, předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách, lektor Institutu vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.