To jsou akce, které rozšířily stávající seznam. „Rozhodli o tom na svém posledním jednání zastupitelé," informoval starosta Desné Jaroslav Kořínek.

SKLÁŘ

Město chtělo z důvodu dlouhodobých nevyhovujících hygienických podmínek na dámských toaletách v kulturním zařízení Sklář tuto situaci řešit. „Při podrobné obhlídce místa bylo zjištěno, že odpady, které jsou zazděné, prosakují," sdělil tajemník města Jaroslav Müller.

Proto se zastupitelé rozhodli vzhledem k tomuto havarijnímu stavu urychleně reagovat a v budově se již pracuje. Vzhledem k tomu, že při opravě dojde k narušení obkladů, dlažby i stěn, bude vše řešit komplexně. To znamená vysekání litinových odpadních trubek a jejich výměna, montáž nových toalet, výměna dveří a zárubní, nová instalace elektrických rozvodů, obkladačské práce a vybavení interiéru toalety. Předpokládané náklady se mají pohybovat kolem čtvrt milionu korun.

ŠKOLA

Už na přelomu roku se byli zastupitelé seznámit se stavem v jednotlivých třídách zdejší základní školy. „Dochází k rekonstrukci třetího patra prvního stupně. Budou zde vyměněny svítidla, rozvody, výmalba a také položení nového linolea," uvedl dále tajemník města. Právě tato akce musí být skončena do konce srpna.

HŘBITOV

Stále se čile pracuje i na místním hřbitově. Postupně zde procházejí opravou jeho zdi, došlo ke kácení stromů, které ničily některé hroby a hřbitovní dům doslova vzkvétá před očima. „Snažíme se o Městský hřbitov starat dlouhodobě," řekl starosta Kořínek.

Nejnovější částí rekonstrukce přitom bude oprava páteřní cesty. „Městu Desná se podařilo získat na tuto rekonstrukci dotaci z Ministerstva zemědělství. Měla by pokrýt 70 procent veškerých výdajů, které jsou plánovány přibližně na částku čtyři sta tisíc korun," blíže informoval manažer projektů a výstavby, Martin Soukup.